Υποβάλετε το Βιογραφικό σας Σημείωμα

Υποβάλετε το CV σας, γρήγορα και εύκολα συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα.
Το τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού διατηρεί αρχείο για όλες τις κατατιθέμενες φόρμες, ανεξαρτήτως των διαθέσιμων θέσεων εργασίας.
Αντλήστε την ευκαιρία να εργαστείτε μαζί μας. Η KLEEMANN είναι Great Place to Work!

Κάντε αίτηση για

Προσωπικές Πληροφορίες

Άδεια οδήγησης

Άδεια οδήγησης
Εκπαίδευση
Εκπαίδευση
Τομέας εκπαίδευσης
more items
Ξένες Γλώσσες
Ξένες Γλώσσες
more items
Εμπειρία
Εμπειρία
more items

Τομέας Εξειδίκευσης

Τομέας Εξειδίκευσης

Τεχνικές δεξιότητες

Τεχνικές δεξιότητες

Κύριες δεξιότητες

Κύριες δεξιότητες
Κύριες δεξιότητες

Άλλες δεξιότητες

I'm interested in

Τομείς Ενδιαφέροντος Εργασίας

Επισυνάψεις

Αποδεκτοί τύποι αρχείων: txt rtf pdf doc docx odt ppt pptx odp xls xlsx ods.
File size limit: 2MB
Παρακαλούμε επιλέξτε το χρονικό διάστημα για το οποίο συναινείτε να διατηρούμε τα βιογραφικά σας στοιχεία:
Οροι χρήσης

Η αποστολή των βιογραφικών σας στοιχείων σημαίνει και την ρητή αποδοχή των παρακάτω όρων. Πριν μας αποστείλετε τα βιογραφικά σας στοιχεία, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει τους παρόντες όρους και συμφωνείτε με αυτούς.
 
Εσείς φέρετε την ευθύνη της παροχής ακριβών και αληθών πληροφορίων.
 
Η KLEEMANN προβαίνει στην απαιτούμενη επεξεργασία των απολύτως απαραίτητων προσωπικών σας δεδομένων που παρέχετε δια μέσου της συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής φόρμας και της επισύναψης του βιογραφικού σας σημειώματος με σκοπό την αξιολόγηση των προσόντων και ικανοτήτων σας για τη θέση για την οποία υποβάλλατε την αίτηση ή για άλλη θέση στην KLEEMANN για την οποία κρίνετε ότι διαθέτετε τις απαιτούμενες ικανότητες, καθώς και για λόγους επικοινωνίας μαζί σας για την παροχή οποιασδήποτε άλλης απαιτούμενης πληροφορίας ή για να κανονίσουμε ραντεβού συνέντευξης.
 
Η KLEEMANN διατηρεί τα βιογραφικά στοιχεία, που υποβάλλετε μέσω της ιστοσελίδας, για όσο χρόνο εσείς επιλέξετε κατά την συμπλήρωση της φόρμας. Το κατώτερο χρονικό όριο που μπορείτε να επιλέξετε είναι έξι μήνες από την υποβολή των βιογραφικών σας στοιχείων.
 
Έχετε δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης στην επεξεργασία, το οποίο μπορείτε να ασκήσετε με αποστολή αίτησης στην KLEEMANN ΗELLAS SA, Βιομηχανική περιοχή Κιλκίς, Τ.Θ. 25, τ.κ. 611 00 Κιλκίς – Ελλάδα, Υπόψιν Νομικού Τμήματος ή στο e-mail: legal@kleemannlifts.com
 
Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων παραβιάζει την νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, μπορείτε να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (http://www.dpa.gr/).
 
Για οποιαδήποτε απορία σας σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.
•KLEEMANN HELLAS SA, Ταχυδρομική Διεύθυνση: Βιομηχανική περιοχή Κιλκίς Τ.Θ. 25, 611 00 Κιλκίς- Ελλάδα • Υπόψιν Νομικού Τμήματος • Αριθμός τηλεφώνου: +30 2341 038 100 • e-mail: legal@kleemannlifts.com

Close

Ask for a Quote

Terms of Use
Terms of Use