Υποβάλετε το Βιογραφικό σας Σημείωμα

Υποβάλετε το CV σας, γρήγορα και εύκολα συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα.
Το τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού διατηρεί αρχείο για όλες τις κατατιθέμενες φόρμες, ανεξαρτήτως των διαθέσιμων θέσεων εργασίας.
Αντλήστε την ευκαιρία να εργαστείτε μαζί μας. Η KLEEMANN είναι Great Place to Work!

Προσωπικές Πληροφορίες

more items
more items
more items

Άλλες δεξιότητες

Επισυνάψεις

Σε αυτό το πεδίο μπορείτε να μεταφορτώσετε απεριόριστο αριθμό αρχείων.
Περιορισμός 2 MB.
Αποδεκτοί τύπου αρχείων: txt rtf pdf doc docx odt ppt pptx odp xls xlsx ods.
Allowed types: txt rtf pdf doc docx odt ppt pptx odp xls xlsx ods.
File size limit: 2MB