Διακρίσεις

Η KLEEMANN έχει λάβει σειρά βραβείων σε αναγνώριση της δέσμευσής της για υψηλής ποιότητας προϊόντα, ανώτερες υπηρεσίες και σχέσεις σύνδεσης με την κοινωνία και το πεδίο της αγοράς.

Εδώ μπορείτε να βρείτε κάποιες από τις διακρίσεις της οποίες έλαβε η KLEEMANN για το έργο, τις αξίες και τις λειτουργίες της σε τοπικό και διεθνές επίπεδο.

Βραβεία

Close

Ask for a Quote

Terms of Use
Terms of Use