Health and Safety awards 2016

 Health and Safety awards

Σε αναγνώριση της αποτελεσματικής συνεισφοράς του προσωπικού της KLEEMANN στην πολιτική υγείας και ασφάλειας, η εταιρία έλαβε το Gold Award στην κατηγορία Workers Involvement των Health & Safety Awards 2016. Τα βραβεία Health & Safety αναδεικνύουν τη σημασία ενός υγιούς και ασφαλούς συστήματος διαχείρισης στ χώρο εργασίας και στοχεύουν να διακρίνουν τις βέλτιστες πρακτικές στον τομέα της Υγείας & Ασφάλειας από εταιρίες, οργανισμούς, ιδρύματα και παρόχους υπηρεσιών.

Close

Ask for a Quote

Terms of Use
Terms of Use