Κέντρο Διανομών & Εκθετήριο Ασπρόπυργου

KLEEMANN Κέντρο Διανομών & Εκθετήριο Ασπρόπυργου

Θέση Κύριλλος, Αττική οδός – Κόμβος Ασπρόπυργου, Έξοδος 4
19300 Ασπρόπυργος
Ελλάδα

Telephone