KLEEMANN Live

KLEEMANN Live

Ένα σύστημα IoT που συλλέγει, μεταφέρει, αναλύει δεδομένα και παρέχει πληροφορίες για τους ανελκυστήρες σας σε πραγματικό χρόνο.

KLEEMANN Live an IoT system

KLEEMANN Live

The IoT system that keeps you linked 24/7 so you can have access to your lifts’ status remotely any time.

KLEEMANN Live

Το KLEEMANN Live είναι μια σύγχρονη πλατφόρμα η οποία δημιουργήθηκε με σκοπό να προσφέρει ποικίλες δυνατότητες στους συντηρητές.

Πρόκειται για ένα εργαλείο που συλλέγει δεδομένα από τους ανελκυστήρες σας σε πραγματικό χρόνο και τα εμφανίζει σε μια πλατφόρμα την οποία μπορείτε να ελέγξετε από φορητό υπολογιστή, smartphone (Android & IOS) ή tablet. Έχετε την δυνατότητα να είστε συνδεδεμένοι 24 ώρες το 24ώρο, ώστε να μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ελέγξετε την κατάσταση των ανελκυστήρων σας από απόσταση εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο την εμπιστοσύνη των πελατών σας.

Πλεονεκτήματα

  • Εξοικονομείτε χρόνο και χρήματα.
  • Έχετε τον έλεγχο από απόσταση και ζωντανά.
  • Παραμένετε πάντα σε εγρήγορση και πάντα ένα βήμα μπροστά εξασφαλίζοντας την ηρεμία των πελατών σας.
  • Αποκτάτε γνώσεις και επεκτείνετε την επιχείρησή σας.

Τώρα και LIVE!

 

 

Η πλατφόρμα KLEEMANN Live περιλαμβάνει

 

Απομακρυσμένη πρόσβαση σε όλους τους συνδεδεμένους ανελκυστήρες

Ο χρήστης της πλατφόρμας έχει μία σφαιρική εικόνα όλων των συνδεδεμένων σε αυτήν ανελκυστήρων είτε σε προβολή χάρτη είτε ως λίστα η οποία εμπεριέχει χρήσιμες πληροφορίες για κάθε έναν ανελκυστήρα ξεχωριστά. Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα γρήγορης επισκόπησης, ενώ παράλληλα μπορείτε να προσδιορίσετε εύκολα την κατάσταση κάθε ανελκυστήρα με τη βοήθεια των αντίστοιχων χρωμάτων.

KLEEMANN Live

 

KLEEMANN Live

Διαμορφώσιμα στατιστικά στοιχεία, γραφήματα και γραφικά στοιχεία

Μέσα από την περιήγηση στη σελίδα του πίνακα ελέγχου (dashboard), ο χρήστης της πλατφόρμας έχει πρόσβαση σε πολλά στατιστικά και γραφικά στοιχεία, καθώς και σε διάφορες μετρήσεις σχετικά με τους ανελκυστήρες, είτε για τον καθένα ξεχωριστά είτε συνολικά. Ο προεπιλεγμένος πίνακας ελέγχου μπορεί να αλλάξει και να εξατομικευτεί μέσα από νέες συλλογές γραφικών, γραφημάτων ή διαγραμμάτων πίτας παρέχοντας για παράδειγμα πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση λειτουργίας σε καθορισμένο χρονικό διάστημα, τον κύκλο και τον χρόνο λειτουργίας, λειτουργίας, την αναγνώριση πηγής σφαλμάτων, τον μέσο χρόνο επιδιόρθωσης σφαλμάτων κ.λπ.

 

Διαδρομές ανελκυστήρων

Το σύστημα παρέχει πλήρη κατάλογο με όλες τις διαδρομές που πραγματοποιεί κάθε ανελκυστήρας. Οι συγκεκριμένες πληροφορίες εμφανίζονται τόσο σε μορφή πίνακα όσο και σε γράφημα το οποίο εξασφαλίζει στον χρήστη λεπτομερή εικόνα για κάθε κίνηση που πραγματοποιείται από τις μονάδες του και μία συνολική εικόνα για κάθε ανελκυστήρα.

Προβολή και επεξεργασία των παραμέτρων του συστήματος

Μέσω της πλατφόρμας KLEEMANN Live, ο χρήστης μπορεί εύκολα να ενημερωθεί για όλες τις παραμέτρους του συστήματος σε πραγματικό χρόνο και να έχει πρόσβαση σε όλα τα προηγούμενα αρχεία καταγραφής παραμέτρων. Σε ορισμένες από τις παραμέτρους του GENIUS20 ή του Autodialer μπορεί να γίνει επεξεργασία από απόσταση μέσω της πλατφόρμας KLEEMANN Live, π.χ. επεξεργασία των ωρών της πόρτας στο GENIUS20 ή των αριθμών κλήσεων έκτακτης ανάγκης που αποθηκεύονται στο Autodialer. Ωστόσο, οι συγκεκριμένες επεξεργάσιμες παράμετροι δεν επηρεάζουν καμία κρίσιμη λειτουργία του ανελκυστήρα καθώς σχετίζονται κυρίως με τον μικρομετρικό συντονισμό.

Τέλος, ο χρήστης της πλατφόρμας μπορεί να συγκρίνει τις παραμέτρους του συστήματος ελέγχου μεταξύ δύο διαφορετικών χρονικών σημείων και να δει μόνο εκείνες που έχουν τροποποιηθεί στο μεσοδιάστημα. Οι συγκεκριμένες πληροφορίες μπορούν να διευκολύνουν σημαντικά την προετοιμασία πριν από μια επιτόπια επίσκεψη, ενώ μπορούν επίσης να βοηθήσουν έναν έμπειρο τεχνικό στην προσπάθειά του να εντοπίσει την αιτία μιας συγκεκριμένης δυσλειτουργίας.

 

Σε πραγματικό χρόνο

Αυτό το μενού προσφέρει μία συνολική εικόνα των ανελκυστήρων σε πραγματικό χρόνο, εμφανίζοντας τη ζωντανή κίνηση του κάθε ανελκυστήρα και παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με τα σημαντικότερα σήματα του συστήματος ελέγχου. Επιπλέον, με συντονισμένο τρόπο και διασφαλίζοντας όλες τις προϋποθέσεις ασφαλείας, ο χρήστης της πλατφόρμας μπορεί επίσης να δώσει εντολή κατάβασης του ανελκυστήρα, καθώς και να στείλει συγκεκριμένες εντολές. Το συγκεκριμένο μενού αποτελεί ένα σύνολο εργαλείων για εξειδικευμένους τεχνικούς οι οποίοι μπορούν να έχουν πρόσβαση από απόσταση σε όλες τις πληροφορίες που θα προσέφερε το τερματικό χειρός του ελεγκτή, εξασφαλίζοντας παράλληλα το απαιτούμενο επίπεδο ασφαλείας.

KLEEMANN Live

 

KLEEMANN Live

Μηνύματα ανελκυστήρων

Η πλατφόρμα διαθέτει επίσης πλήρη λίστα με όλα τα σφάλματα και τα συμβάντα καταγραφής του GENIUS20. Για κάθε καταχωρημένο σφάλμα, ο χρήστης μπορεί να έχει πρόσβαση σε εμπεριστατωμένες και λεπτομερείς πληροφορίες συμπεριλαμβανομένης της κατάστασης του ανελκυστήρα και των σημαντικότερων σημάτων του συστήματος ελέγχου τη στιγμή εμφάνισης του σφάλματος.

 

Έλεγχος συντήρησης

Οι χρήστες της πλατφόρμας μπορούν να μεταβούν στο αντίστοιχο μενού ημερολογίου προκειμένου να δημιουργήσουν ή να επεξεργαστούν συμβάντα και να αναθέσουν εργασίες σε τεχνικούς, καθώς και να οργανώσουν επερχόμενες επιτόπιες επισκέψεις.

Καθώς οι πόλεις αναπτύσσονται, οι ανελκυστήρες IoT θα διαδραματίσουν βασικό ρόλο στην ενεργοποίηση της αστικής κινητικότητας. Με πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο που βοηθούν στην βελτίωση της συντήρησης, της εξυπηρέτησης και της χρήσης, έχει ξεκινήσει μια νέα εποχή για τον τομέα των ανελκυστήρων.

Close

Ask for a Quote

Terms of Use
Terms of Use