Πολιτική newsletter

Η KLEEMANN θέτει ως προτεραιότητα την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Κατόπιν συγκατάθεσής σας λαμβάνετε από εμάς, μέσω e-mail, ενημερωτικό δελτίο με τα νέα και τις προσφορές. Η δήλωση συγκατάθεσής σας τηρείται για όσο χρόνο σας αποστέλλονται νέα και προσφορές από την KLEEMANN και πάντως όχι περισσότερο από έξι μήνες από την αποστολή του τελευταίου ενημερωτικού δελτίου.


Μπορείτε, ανά πάσα στιγμή, να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ακολουθώντας τον σύνδεσμο που βρίσκεται στο κάτω μέρος κάθε μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που λαμβάνετε από την KLEEMANN με νέα και προσφορές. Η ανάκληση της συγκατάθεσής σας δεν θα τηρείται για  περισσότερο από έξι μήνες από την ανάκληση.
Έχετε δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, φορητότητας, περιορισμού της επεξεργασίας, ανάκλησης της συγκατάθεσής σας, το οποίο μπορείτε να ασκήσετε με αποστολή αίτησης στην KLEEMANN ΗELLAS  SA, Βιομηχανική περιοχή Κιλκίς Τ.Θ. 25, τ.κ. 611 00 Kιλκίς, Ελλάδα - Yπόψιν Νομικού Τμήματος ή στο e-mail: legal@kleemannlifts.com


Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων παραβιάζει την νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, μπορείτε να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (www.dpa.gr).


Για οποιαδήποτε απορία σας σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας:

  • KLEEMANN HELLAS SA, Ταχυδρομική Διεύθυνση: Βιομηχανική περιοχή Κιλκίς Τ.Θ. 25, τ.κ. 611 00 Kιλκίς, Ελλάδα
  • Υπόψιν Νομικού Τμήματος
  • Αριθμός τηλεφώνου: +30 2341 038 100
  • e-mail: legal@kleemannlifts.com