Επίσκεψη της Συμβουλευτικής Επιτροπής Βιομηχανικών Μεταλλαγών (CCMI) στις εγκαταστάσεις της KLEEMANN