Η KLEEMANN στην Κίνα: δυναμική παρουσία στο World Elevator and Escalator Exhibition 2018 και μια νέα επένδυση.