Συμμετοχή στην DOMOTEC με τον Atlas RPH – Μηχανικό MRL ανελκυστήρα