Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων KLEEMANN

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι σημαντική για εμάς.

Aφιερώστε λίγο χρόνο για να διαβάσετε την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (στο εξής «Πολιτική») και να ενημερωθείτε για τον τρόπο με τον οποίο η εταιρεία «(KLEEMANN HELLAS) ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.»  με Αριθ. Γ.Ε.ΜΗ. 014486435000 με έδρα τη Βιομηχανική περιοχή Κιλκίς, Τ.Θ. 25, Κιλκίς, 611 00 - Ελλάδα, τηλ. +30 2341 038 100, email: legal@kleemannlifts.com (εφεξής καλούμενη η  «KLEEMANN» ή «εμείς» ή «μας»), λειτουργώντας ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας Δεδομένων, συλλέγει, αποθηκεύει, χρησιμοποιεί και εν γένει επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα (στο εξής «Δεδομένα»), που υποβάλλετε κατά την επίσκεψη, εγγραφή ή χρήση του δικτυακού τόπου www.kleemannlifts.com ή κατά τη σύναψη και εκτέλεση σύμβασης μαζί μας.

Για κάθε ζήτημα σχετικό με την επεξεργασία των Δεδομένων σας μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στo:

 • τηλ.: +30 2341 038 100 - Νομικό Τμήμα
 • email: legal@kleemannlifts.com
 • διεύθυνση: ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ Βιομηχανική περιοχή Κιλκίς Τ.Θ. 25, Κιλκίς, 611 00 - Ελλάδα (υπόψιν Νομικού Τμήματος).

 

1. Λίγα λόγια για τη KLEEMANN.

Η KLEEMANN είναι ένας από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές ανελκυστήρα στην Ευρωπαϊκή και παγκόσμια αγορά, παρέχοντας κάθε τύπο ανελκυστήρα για οικιακή ή εμπορική χρήση, για πρόσωπα ή φορτία καθώς επίσης ανυψωτικά συστήματα, κυλιόμενες σκάλες και διαδρόμους, ανελκυστήρες πλοίων και υποσυστήματα ανελκυστήρων.

2. Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα;

Ο όρος «προσωπικά δεδομένα», αναφέρεται σε πληροφορίες φυσικών προσώπων, όπως ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας κ.ά., οι οποίες προσδιορίζουν ή μπορούν να προσδιορίσουν  την ταυτότητά σας, εφεξής «Προσωπικά Δεδομένα» ή «Δεδομένα».

3. Τι είναι η  Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων;

Κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

4. Ποια Δεδομένα σας συλλέγουμε;

Στη KLEEMANN φροντίζουμε να συλλέγουμε μόνο τα απολύτως απαραίτητα Δεδομένα, για την εξυπηρέτηση του σκοπού για τον οποίο προορίζονται.

Συγκεκριμένα,  συλλέγουμε:

 • Στοιχεία επικοινωνίας σας, (τηλέφωνο, σταθερό και κινητό, email)
 • Φορολογικά αναγνωριστικά, (ΑΦΜ, ΑΔΤ)
 • Οικονομικές πληροφορίες (αριθμούς χρεωστικών/πιστωτικών καρτών/τραπεζικοί λογαριασμοί),
 • Μοναδικά αναγνωριστικά (ΑΔΤ, Διαβατηρίου)

 

5. Για ποιο σκοπό επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία σας;

Συλλέγουμε τα Δεδομένα σας αποκλειστικά για τους σκοπούς των παρεχόμενων υπηρεσιών της ιστοσελίδας www.kleemannlifts.com, της κατάρτισης σύμβασης έργου κατασκευής και πώλησης ανελκυστήρων/ κυλιόμενων σκαλών ή διαδρόμων και την εν γένει εξυπηρέτησή σας.

Ειδικότερα, χρησιμοποιούμε τα Δεδομένα σας για να:

α) απαντήσουμε στις ερωτήσεις σας, να ικανοποιήσουμε τα αιτήματα που υποβάλετε μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας επικοινωνίας,

β) αξιολογήσουμε τις αιτήματά σας για ενδεχόμενη μελλοντική συνεργασία μαζί σας,

γ) παρέχουμε υπηρεσίες λογαριασμού χρήστη,

δ) αποστείλουμε το ενημερωτικό μας δελτίο,

ε) δώσουμε τη δυνατότητα, μέσω του “Portal”, να δημιουργήσετε και να λάβετε αναλυτικά σχέδια και προσφορές.

στ) παράσχουμε υπηρεσίες κατασκευής και τοποθέτησης ανελκυστήρων/ κυλιόμενων σκαλών ή διαδρόμους και να σας εξυπηρετήσουμε κατά τη διάρκεια της συνεργασίας μας,

ζ) επεξεργαστούμε απαιτήσεις και πληρωμές.

 

6. Ποια είναι η νόμιμη βάση επεξεργασίας των Δεδομένων σας από την KLEEMANN;

Τα Δεδομένα σας συλλέγονται:

• μετά από συγκατάθεσή σας,

• για την εκπλήρωση υποχρεώσεων της KLEEMANN που πηγάζουν από το νόμο,

• για λόγους εννόμων συμφερόντων της KLEEMANN,

• για την σύναψη ή εκτέλεση σύμβασης.

 

7. Ποιοι είναι οι αποδέκτες των Δεδομένων σας;

Αποδέκτες των Δεδομένων σας είναι οι αντιπρόσωποι ή/και υπεργολάβοι μας, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης μας (λογιστικές εταιρίες, φοροτεχνικές εταιρίες, συμβουλευτικές εταιρίες, εταιρίες υπηρεσιών προγραμματισμού και διαδικτύου, εταιρίες επιμέλειας προωθητικού υλικού) .

Επίσης, πρόσβαση στα Δεδομένα σας έχει το απολύτως αναγκαίο προσωπικό της KLEEMANN, το οποίο έχει δεσμευτεί με τήρηση εμπιστευτικότητας.

8. Πώς εξασφαλίζουμε ότι οι συνεργάτες/αντιπρόσωποι/υπεργολάβοι μας σέβονται τα Δεδομένα σας;

Οι συνεργάτες/αντιπρόσωποι/υπεργολάβοι μας έχουν συμφωνήσει και δεσμευτεί συμβατικά να:

 • τηρούν εχεμύθεια, και να δεσμεύουν με τις αντίστοιχες υποχρεώσεις και το προσωπικό τους,
 • μη διαβιβάζουν σε τρίτους Δεδομένα χωρίς την έγγραφη άδειά μας,
 • λαμβάνουν οργανωτικά και τεχνικά μέτρα ασφαλείας των Δεδομένων,
 • μας ενημερώνουν για κάθε περιστατικό που αφορά την παραβίαση των Δεδομένων σας.
 • διαγράφουν ή/και μας επιστρέφουν τα Δεδομένα σας, με τη λήξη της σύμβασής μας και

να συμμορφώνονται με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών Δεδομένων και ιδίως τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων (GDPR).

9. Στέλνουμε τα Δεδομένα σας εκτός Ε.Ε.;

Δεν στέλνουμε τα Δεδομένα σας εκτός Ε.Ε. Σε περίπτωση που απαιτηθεί, η διαβίβαση θα γίνει μόνο για νόμιμους λόγους και μόνο σύμφωνα με τα οριζόμενα στον GDPR.

10. Για πόσο τηρούμε τα Δεδομένα σας και πότε τα διαγράφουμε;

Διατηρούμε τα Δεδομένα σας για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο τα έχουμε συλλέξει, εκτός αν απαιτείται παράταση του χρόνου αυτού λόγω νομικών αξιώσεων ή εννόμων υποχρεώσεων μας. Τα Δεδομένα που συλλέγουν τα Cookies, τα διαγράφουμε σύμφωνα με την Πολιτική Cookies.

11. Είναι ασφαλή τα Δεδομένα σας;

Η με οποιοδήποτε τρόπο επεξεργασία των Δεδομένων σας επιτρέπεται μόνο σε εξουσιοδοτημένα από εμάς πρόσωπα, εργαζόμενους και συνεργάτες μας αποκλειστικά για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς.

Έχουμε λάβει τα απαραίτητα και κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των Δεδομένων σας από κάθε μορφής τυχαία ή αθέμιτη επεξεργασία τόσο σε φυσικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο λογικής ασφάλειας (ενδεικτικά διαδικασίες φυσικής ασφάλειας, διαβαθμισμένης πρόσβασης στα δεδομένα, προστασία υπολογιστικών συστημάτων, λογισμικό).

Τα εν λόγω μέτρα επανεξετάζονται και τροποποιούνται όταν κρίνεται απαραίτητο.

12. Ποια είναι τα δικαιώματά σας;

Έχετε τα δικαιώματα:

 • πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα,
 • διόρθωσης ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
 • διαγραφής/δικαίωμα στη λήθη,
 • φορητότητας των Δεδομένων σας,
 • περιορισμού της επεξεργασίας,
 • εναντίωσης/ανάκλησης συγκατάθεσης στην επεξεργασία των Δεδομένων σας.

 

13. Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας;

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας με την υποβολή  συμπληρωμένων των προτύπων αιτήσεων που θα βρείτε εδώ είτε στα κεντρικά γραφεία της έδρας της KLEEMANN στη Βιομηχανική περιοχή Κιλκίς Τ.Θ. 25, Κιλκίς, 611 00 – Ελλάδα, Yπόψιν Νομικού Τμήματος είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email) legal@kleemannlifts.com .

14. Πότε απαντάμε στα Αιτήματά σας;

Απαντάμε στα Αιτήματά σας δωρεάν χωρίς καθυστέρηση, και σε κάθε περίπτωση εντός (1) ενός μηνός από τότε που θα λάβουμε το αίτημα σας. Αν, όμως, το Αίτημά σας είναι πολύπλοκο ή υπάρχει μεγάλος αριθμός Αιτημάτων σας, θα σας ενημερώσουμε εντός του μήνα αν χρειαστεί να λάβουμε παράταση άλλων (2) δύο μηνών εντός των οποίων θα σας απαντήσουμε.

Αν τα Αιτήματά σας είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, η KLEEMANN μπορεί να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας ή να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο Αίτημα αιτιολογώντας την απάντηση προς εσάς.

15. Πού μπορείτε να απευθυνθείτε για την εξέλιξη των Αιτημάτων σας;

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο τηλέφωνο : +30 2341 038 100 - Νομικό Τμήμα.

16. Κάνουμε χρήση αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων/ περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ κατά την επεξεργασία των Δεδομένων σας;

Δε λαμβάνουμε αποφάσεις, ούτε προβαίνουμε σε κατάρτιση προφίλ, βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας των Δεδομένων σας, εκτός από την περίπτωση χρήσης «cookies» στην ιστοσελίδα μας www.kleemannlifts.com, πάντοτε μετά από ενημέρωση και συγκατάθεσή σας.

17. Ποιο είναι το εφαρμοστέο δίκαιο κατά την επεξεργασία των Δεδομένων σας από εμάς;

Εφαρμοστέο Δίκαιο είναι το Ελληνικό Δίκαιο, όπως διαμορφώνεται σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ, και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων. Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές σχετιζόμενες με τα Δεδομένα σας είναι τα Δικαστήρια Κιλκίς, Ελλάδα.

18.  Πώς θα ενημερωθείτε για τυχόν τροποποιήσεις της παρούσας Πολιτικής;

Ενημερώνουμε την παρούσα Πολιτική όποτε αυτό είναι αναγκαίο. Εάν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στην Πολιτική ή στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας, θα δημοσιεύουμε στην ιστοσελίδα μας την επικαιροποίηση της παρούσας, προτού οι αλλαγές τεθούν σε ισχύ και θα σας ειδοποιούμε με κάθε πρόσφορο τρόπο. Σας ενθαρρύνουμε να διαβάζετε ανά τακτά διαστήματα την παρούσα Πολιτική για να γνωρίζετε πώς προστατεύονται τα Δεδομένα σας.

Close

Ask for a Quote

Terms of Use
Terms of Use