Magic mirror

Magic mirror

Το Magic Mirror είναι μια οθόνη LCD, η οποία λειτουργεί ως κανονική οθόνη ενώ είναι ενεργοποιημένη και ως καθρέφτης ενώ είναι απενεργοποιημένη. Η επιφάνεια του γυαλιού / καθρέφτη είναι κατασκευασμένη για να συνδυάζεται με την οθόνη LCD και συμμορφώνεται με τις απαιτούμενες απαιτήσεις επιφάνειας, σκληρότητας και τάσης.

Η θέση της περιοχής εικόνας μέσα στην επιφάνεια γυαλιού / καθρέφτη είναι ελεύθερα επιλέξιμη. Περιορίζεται μόνο από την οθόνη, η οποία πρέπει να τοποθετηθεί στην πίσω πλευρά του γυαλιού. Έτσι, οι παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη είναι τόσο το μέγεθος της περιοχής εικόνας σύμφωνα με τα διαθέσιμα μεγέθη της οθόνης LCD και τις διαστάσεις του εξωτερικού περιβλήματος της οθόνης.