Υπηρεσίες After Sales

Στεκόμαστε δίπλα στους ανθρώπους, στους πελάτες και στους συνεργάτες μας με πάθος και αφοσίωση.

Οι αφοσιωμένες ομάδες εξυπηρέτησης της KLEEMANN προσφέρουν πρόσθετη υποστήριξη και καθοδήγηση σε κάθε στάδιο του έργου, με σκοπό να διασφαλιστεί ότι ο σχεδιασμός, η παραγγελία, η παραλαβή και η συντήρηση των προϊόντων KLEEMANN ολοκληρώνονται έγκαιρα και αποτελεσματικά.

Στο πλαίσιο της βέλτιστης υποστήριξης πελατών, η εταιρία παρέχει λεπτομερή τεχνικά εγχειρίδια με εικόνες και πληροφορίες ώστε να προσφέρει πλήρη θεωρητική και τεχνική κατανόηση του εκάστοτε επιλεγμένου συστήματος ανελκυστήρα.

Κάθε μήνα διοργανώνονται προσωποποιημένα προγράμματα εκπαίδευσης πελατών με σκοπό τη μέγιστη κατάρτισή τους και τη διασφάλιση τήρησης  των προτύπων ποιότητας της KLEEMANN.

Τα προγράμματα εκπαίδευσης κατηγοριοποιούνται σύμφωνα με το τεχνικό υπόβαθρο και τις ξεχωριστές ανάγκες κάθε συμμετέχοντα.

Το εξειδικευμένο προσωπικό της KLEEMANN είναι διαθέσιμο 24/7 για να εξασφαλίσει άμεση τεχνική υποστήριξη και φροντίδα κατά την εγκατάσταση και τη συντήρηση.