Guvernanță corporativă

Guvernanța corporativă este un sistem de relații stabilite între conducerea companiei, acționari, angajați și orice alte părți interesate, care are ca scop atingerea scopurilor organizației.

Website-ul KLEEMANN evidențiază elementele cheie ale politicii nostre de guvernare corporativă. Aceste politici asigură un cadru pentru funcționarea corectă a companiei noastre, conform intereselor acționarilor noștri și conform legii.

KLEEMANN este dedicată guvernanței corporatiste a acționarilor, iar Consiliul de Administrație a creat politici clare care promovează excelența în cadrul sistemului nostru de guvernanță corporatistă. Aceste politici sunt conforme cu decizia noastră de a funcționa cu transparență și de a promova cele mai bune practici, cât și de a asigura respectarea normelor și reglementărilor statutare și aplicarea practicilor și cerințelor guvernării corporatiste.

Politicile și practicile cheie ale guvernării corporatiste cuprind:

Actul Constitutiv

Actul constitutiv al companiei este un set de norme și reglementări oficiale adoptate de către acționarii KLEEMANN în conformitate cu legislația în vigoare. Definește obiectivul companiei și reglementează domeniul său de activitate.

Audit intern

Departamentul de audit intern funcționează ca o activitate independentă, de consultanță și asigurare a obiectivității, care se concentrează continuu pe monitorizarea și îmbunătățirea operațiilor companiei. Rolul său primar este de a verifica și evalua sistemul de audit intern, asigurându-i pertinența și eficacitate în atingerea obiectivelor de afaceri.

Norme și reglementări interne ale operațiilor

Normele și regulamentele interne de operare sunt furnizate de către Consiliul Administrativ și definesc regulamentele și procedurile care trebuie respectate în operațiile administrative.

Close

Ask for a Quote

Terms of Use
Terms of Use