Actul constitutiv

Denumirea companiei este “KLEEMANΝ HELLAS SA”.

Sediul companiei este Parcul Industrial Stavrochori Kilkis.

Durata societății este stabilită pentru o perioadă nedeterminată.

Domeniul de activitate al companiei este:

Producerea pe scară industrială, instalarea și comercializarea lifturilor electrice și hidraulice de înaltă tehnologie, de instrumente și componente pentru lifturi, cât și de alte echipamente mecanice, furnizarea de servicii (façon – reparații și întreținere) aferente produselor mai sus menționate, și

Reprezentarea cu tipuri similare în Grecia a unităților industriale și comerciale din străinătate și participarea societății în alte întreprinderi similare sau nu, sau în companii de orice natură juridică, ori achiziționarea unor astfel de companii existente, sau achiziționarea de acțiuni sau altfel de titluri a oricărei companii grecești sau străine care este sau nu listată pe Grupul de Schimb din Atena (Athens Exchange Group) sau care participă la Fondurile Mutuale.

Producția de energie electrică prin sisteme fotovoltaice.

Prestarea de consiliere și servicii pentru orice persoană fizică sau juridică, inclusiv pentru societățile la care compania participă, în toate domeniile, cum ar fi, cu titlu indicativ, în domeniile administrației generale, managementului comercial, managementului resurselor umane, asigurărilor, promovării, IT, financiar, precum și gestionarea problemelor fiscale, contabile și juridice.

Pentru a-și desfășura activitatea, compania poate semna orice act sau poate întreprinde orice activitate inclusiv, dar fără a se limita la următoarele:

Acordarea și obținerea de credite, împrumuturi, garanții ale terților, garanții și valori mobiliare de orice formă, in rem ori in personam, în favoarea oricărei persoane juridice sau fizice.

Participarea, cooperarea cu sau reprezentarea în orice fel a unei persoane juridice sau fizice sau asociere existentă, sau care urmează a fi încorporată în viitor, locală sau străină, care are același domeniu de activitate sau unul similar.

Efectuarea tuturor activităților de mai sus în propriul său nume sau în numele unor terți, cu sau fără scopul stabilirii fie a unui parteneriat, fie a unui consorțiu cu persoane fizice terțe, personalități juridice sau asociații.

Capitalul social al companiei este de 18.209.499,00 Euro, împărțit în 23.648,700 de acțiuni cu o valoare nominală de 0,77 Euro fiecare.

Acțiunile societății sunt comune, nominale, înregistrate, în formă fizică și nu sunt transferabile în mod  liber. Acțiunile companiei pot fi transferate doar după acordarea permisiunii Consiliului de Administrație.

Adunarea Generală a Acționarilor companiei este structura supremă a companiei. Are dreptul de a decide orice chestiune legată de companie, iar deciziile sale legale sunt obligatorii, atât pentru acționarii care nu sunt prezenți, cât și pentru cei care au o opinie diferită.

Adunarea Generală este unica în măsură să decidă chestiunile la care face referință legea 4548/2018, ca fiind competența exclusivă a Adunării Generale. Chestiunile legale de invitația, convocarea și procedurile Adunării Generale, care nu sunt stipulate de prezentul Act Constitutiv, sunt reglementate de legea 4548/2018.

Compania este manageriată de către Consiliul de Administrație, compus din cel puțin trei (3) până la cincisprezece (15)  membri, care pot fi acționari sau nu, persoane fizice sau juridice.

Adunarea generală desemnează membrii consiliului de administrație și durata mandatului acestora, care nu poate depăși șase (6) ani și care se prelungește automat până la expirarea perioadei în care trebuie să aibă loc următoarea Adunare Generală Ordinară și până la luarea unei decizii în acest sens.

Membrii Consiliului de Administrație pot fi realeși și pot fi revocați liber din funcție.

Consiliul de Administrație gestionează (administrare și comercializare) bunurile companiei și îi este încredințată reprezentarea acesteia. Decide în toate chestiunile legate de companie care se încadrează în domeniul său de activitate, inclusiv acordarea de garanții în favoarea unor terți, în conformitate cu art. 99-101 din legea 4548/2018, emiterea unui împrumut obligațional în conformitate cu art. 59 și următoarele din legea 4548/2018 și legea 3156/2003, în vigoare, precum și autorizarea unuia sau mai multor membrii ai săi pentru ca aceștia să stabilească condițiile împrumutului, pe lângă valoarea și categoria acestuia.

Consiliul de Administrație poate aloca executarea tuturor sau a unei părți a competențelor și autorităților sale, cât și reprezentarea companiei de către unul sau mai mulți membri ai săi sau terți, și poate specifica extinderea unei astfel de delegări.

Anul financiar va fi de compus din ultimele doisprezece (12) luni. Va începe la 1 ianuarie în fiecare an și se va încheia pe 31 decembrie a aceluiași an.

Profitul net al societății se reflectă în contul de profit și pierdere și se distribuie -poate fi distribuit în conformitate cu legea - printr-o hotărâre a Adunării Generale.

În ceea ce privește auditorii societății, se aplică dispozițiile legislației în vigoare.

Pentru orice aspect care nu este reglementat în Actul Constitutiv, se aplică dispozițiilor Legii 4548/2018 privind societățile anonime, în vigoare de fiecare dată.

Vă rugăm să rețineți că Actul Constitutiv original, așa cum este amendat și codificat într-un singur text, a fost redactat în limba greacă. Acest document este o traducere a originalului. În cazul unor discrepanțe între versiunea în limba greacă a Actului Constitutiv și prezenta traducere, varianta greacă va prevala.

Close

Ask for a Quote

Terms of Use
Terms of Use