Actul constitutiv

Extras din Actul Constitutiv al companiei

 1. Numele corporativ al companiei este “ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - (KLEEMANΝ HELLAS) ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.”. Pentru tranzacțiile sale comerciale, numele comercial al companiei va fi “KLEEMANΝ HELLAS SA”.
 2. Denumirea distinctivă a companiei este “KLEEMANN HELLAS ABEE”.
 3. Locația companiei este Parcul Industrial Stavrochori Kilkis.
 4. Conform deciziei Adunării Generale Ordinare a companiei din data de 31.07.2017, durata companiei a fost prelungită până la 31.12.2101
 5. Domeniul de activitate al companiei:
  • Producerea pe scară industrială, instalarea și comercializarea lifturilor electrice și hidraulice de înaltă tehnologie și de instrumente și componente pentru lifturi, cât și de alte echipamente mecanice, furnizarea de servicii (façon – reparații și întreținere) legate de produsele mai sus menționate, și
  • Reprezentarea cu tipuri similare în Grecia a unităților industriale și comerciale din străinătate și participarea companiei în alte întreprinderi similare sau nu, sau în companii de orice natură juridică, ori achiziționarea unor astfel de companii existente, sau achiziționarea de acțiuni sau altfel de titluri a oricărei companii grecești sau străine care este sau nu listată pe Grupul de Schimb din Atena (Athens Exchange Group) sau care participă la Fondurile Mutuale. Pentru a-și desfășura activitatea, compania poate semna orice act sau poate întreprinde orice activitate, inclusiv dar fără a se limita la următoarele:
   • Acordarea și obținerea de credite, împrumuturi, garanții ale terților, garanții și valori mobiliare de orice formă, in rem ori in personam, în favoarea oricărei persoane juridice sau fizice.
   • Participarea, cooperarea cu sau reprezentarea în orice fel a unei persoane juridice sau fizice sau asociere existentă, sau care urmează a fi încorporată în viitor, locală sau străină, care are același domeniu de activitate sau unul similar.
   • Efectuarea tuturor activităților de mai sus în propriul său nume sau în numele unor terți, cu sau fără scopul stabilirii fie a unui parteneriat, fie a unui consorțiu cu persoane fizice terțe, personalități juridice sau asociații.
 6. Capitalul social al companiei este de 8.277.045,00 Euro, împărțiți în 23.648,700 acțiuni comune înregistrate cu o valoare nominală de 0,35 Euro pe fiecare acțiune.
 7. Acțiunile companiei sunt comune, înregistrate, în formă fizică și fără a fi liber transferabile. Acțiunile companiei pot fi transferate doar după acordarea permisiunii Consiliului de Administrație.
 8. Adunarea Generală a Acționarilor companiei este structura supremă a companiei. Are dreptul de a decide orice chestiune legată de companie, iar deciziile sale legale sunt obligatorii, atât pentru acționarii care nu sunt prezenți, cât și pentru cei care au o opinie diferită.
 9. Adunarea Generală este unica în măsură să decidă chestiunile la care face referință legea 2190/1920, ca fiind competența exclusivă a Adunării Generale. Chestiunile legale de invitația, convocarea și procedurile Adunării Generale, care nu sunt stipulate în acest Act Constitutiv, sunt reglementate de legea 2190/1920.
 10. Compania este manageriată de către Consiliul de Administrație, compus din cel puțin 3 (3) până la (7) membri, care pot fi acționari sau nu, persoane fizice sau juridice.
 11. Membrii Consiliului de Administrație vor fi aleși de către Adunarea Generală a companiei pe o perioadă de cinci ani (5), care este prelungită automat până la prima Adunare Generală Ordinară de după expirarea acestei perioade, prelungire care însă nu poate depăși șase (6) ani.
 12. Membrii Consiliului de Administrație pot fi realeși și pot fi revocați liber din poziția lor.
 13. Consiliul de Administrație gestionează (administrare și comercializare) proprietatea companiei și i se încredințează reprezentarea. Decide în toate chestiunile legate de companie care se încadrează în domeniul său de activitate, cu excepția chestiunilor care, conform legii, cad în responsabilitatea exclusivă a Adunării Generale. Consiliul de Administrație este responsabil de emiterea împrumuturilor de obligațiuni comune.
 14. Consiliul de Administrație poate aloca executarea tuturor sau a unei părți a competențelor și autorităților sale, cât și reprezentarea companiei de către unul sau mai mulți membri ai săi sau terți, și poate specifica extinderea unei astfel de delegări.
 15. Anul financiar va fi de compus din ultimele doisprezece (12) luni. Va începe la 1 ianuarie în fiecare an și se va încheia pe 31 decembrie în același an.
 16. Profitul net al companiei rezultă după deducerea cheltuielilor, pierderilor, amortizărilor legale și a altor cheltuieli ale companiei din profitul brut.
 17. În ceea ce privește auditorii companiei, este aplicat capitolul 4 al legii 2190/1920.
 18. Pentru orice chestiune care nu este reglementată de către Actul Constitutiv, se vor aplica prevederile legii 2190/1920.

Vă rugăm să observați că Actul Constitutiv original, așa cum este amendat și codificat într-un singur text, în temeiul deciziei Adunării Generale a Acționarilor din data de 31 iulie 2017, a fost redactat în limba greacă. Acest document este o traducere a originalului. În cazul unor discrepanțe între versiunea în limba greacă a Actului Constitutiv și prezenta traducere, varianta greacă va prevala.

  Close

  Ask for a Quote

  Terms of Use
  Terms of Use