Directoratul Audit Intern

Auditul intern este o activitate independentă, obiectivă și consultativă, concepută pentru a crește valoarea și pentru a îmbunătăți operațiunile Companiei și ale Grupului.

Principalul obiectiv al Auditului Intern este acela de a oferi acționarilor și Consiliului de Administrație o asigurare justă cu privire la atingerea obiectivelor de afaceri ale Companiei.

Auditorii Interni, în exercitarea datoriilor, sunt independenți și nu sunt supuși autorității ierarhice al oricărui departament și sunt supervizați de către Consiliului de Administrație.

Managerul intern de audit este ales de către Consiliului de Administrație și este o persoană cu calificări adecvate și experiență.

Divizia de Audit Intern examinează și evaluează conformitatea și eficiența structurii sistemelor de control intern, cât și calitatea eficienței celorlalte mecanisme și sisteme implicate în atingerea scopurilor specifice companiei.

Auditorii Interni își exercită îndatoririle conform Codului de Conduită al Instituției Auditorilor Interni, ceea ce înseamnă că auditorii interni sunt în strânsă legătură cu principiile de conformitate, independență, confidențialitate și imparțialitate. Ca adăugire, acțiunile lor sunt conform Standardelor Internaționale pentru Practicile Profesionale ale Auditorilor Interni, cât și politicilor și procedurilor companiei.

Divizia de Audit Intern are acces deplin la toate registrele și informațiile, premise și activități ale companniei, cât și comunicare deschisă cu angajații, ceea ce este necesar în a-și întreprinde activitatea de audit. 

 

Close

Ask for a Quote

Terms of Use
Terms of Use