Environment

Mediu

Noi ne desfășurăm activitățile noastre într-un mod viabil – folosind resursele eficient, gestionând deșeurile eficient și protejând mediul.

Mediu

Protejarea mediului și ridicarea gradului de conștientizare privitor la mediu sunt priorități pentru KLEEMANN. Noi ne asigurăm că responsabilitatea privind mediul înconjurător rămâne integral în creșterea noastră și în fiecare aspect al activității noastre de afaceri.

De asemenea, noi am adoptat o politică privitoare la mediu, care reflectă devotamentul nostru pentru practici ecologice și care prevede strategiile noastre specifice pentru protejarea mediului. Țelurile noastre sunt:

 • De a furniza produse și servicii ecologice.
 • De a respecta toate legiile și reglementările legate de protejarea mediului.
 • De a îmbunătăți continuu managementul privitor la mediu prin audituri interne și revizuiri ale activităților.
 • De a dezvolta programe de dezvoltare pentru a atinge anumite obiective ecologice.
 •  De a implementa măsuri care să reducă impactul tuturor proceselor companiei asupra mediului.
 • De a desfășura programe de instruire privitoare la protejarea mediului a tuturor angajaților pentru a implementa managementul mediului înconjurător.
 • Pentru a promova un dialog deschis cu toate părțile interesate și pentru a crește gradul de conștientizare a tuturor angajaților și a întregii societăți cu privire la mediu.

Linii directoare privind responsabilitatea ecologică

Energie și emisii

 • Reducerea consumului de energie electrică cu 10% la sediul nostru (implementarea Sistemului de Management a Clădirii – BMS).
 • Reducerea emisiilor de gaze cu 10% și controlarea utilizării gazului prin BMS.

Responsibilitate ecologică

Controlarea amprentei KLEEMANN asupra mediului și remodelarea produselor sale.

În ultimii 4 ani, KLEEMANN a implementat principiile proiectării ecologice conform cu ISO 14006. Scopul nostru primordial este reproiectarea unei părți din produsele noastre, utilizând procesul de proiectare ecologică. Acest standard necesită Analiza Ciclului de Viață (LCA), un instrument care permite înregistrarea etapelor duratei de viață a unui produs și monitorizarea pașilor următori în producerea sa.

Protecție la incendiu

Măsurile de protecție împotriva incendiilor ale companiei KLEEMANN includ prevenirea riscului de incendiu, testarea regulată și întreținerea echipamentului de protecție și instruirea corespunzătoare a angajaților de cel puțin două ori pe an cu privire la un incendiu posibil. Toți angajații sunt instruiți cel puțin de două ori pe an asupra modului de utilizare a echipamentului de incendiu, și participă atât la exerciții obișnuite cât și la exerciți de urgență și la exerciții de siguranță.

Gestionarea deșeurilor

KLEEMANN gestionează cu responsabilitate deșeurile rezultate din procesele de producție și continuă să crească coeficienții de reciclare în fiecare an.

KLEEMANN selectează cu atenție companiile cu care colaborează alegându-le pe cele care dețin legal licențele necesare pentru transportul, procesarea și eliminarea deșeurilor.

100% din deșeurile de producție periculoase și non-solide sunt reciclate, inclusiv reziduurile de vopsea, filtrele de vopsea, lubrifianții, pudrele, solvenții, plasticul, hârtia, aluminiul, spanul de metal, lemnul, cutiile goale și rumegușul.

În ceea ce privește gestionarea deșeurilor lichide, în 2015 KLEEMANN a trimis toți solvenții folosiți și tot adezivul într-o locație din Grecia de gestionarea a deșeurilor, care este autorizată și certificată pentru gestionarea deșeurilor de producție.

Acțiuni suplimentare

 • În colaborare cu ELTEPE, (sistemul național colectiv pentru gestionarea alternativă a deșeurilor lubrifiante) KLEEMANN reciclează lubrifianții de mașini care pot apoi fi revânduți după procesarea lor specială.
 • Reciclăm deșeurile lichide rămase (deșeurile de tăiere, agenții de răcire ai motorului).
 • Reciclăm hârtia.
 • Lifturile noastre sunt proiectate folosind un sistem de control la vibrații și zgomot, acest lucru având ca scop reducerea consumului de energie cu până la 50%.
 • Noi dăm atenție managementului energiei termice (încălzitoare cu plăci speciale sunt folosite în locația noastră).
 • Utilizăm produse biodegradabile.
 • Gestionăm deșeurile urbane eficient.
Close

Ask for a Quote

Terms of Use
Terms of Use