KLEEMANN Cabin with antimicrobial protection

Antimikrobiyal korumalı oda

Bronz, korumada... altın madalya alıyor!

Antimikrobiyal korumalı oda

Halk sağlığının korunması için bir yenilik!

Modern ulaşım, her düzeyde en üst seviyede güvenlik gerektirmektedir. . Bu nedenle, inovasyon, araştırma ve pazarın ihtiyaçlarına uyum sağlamanın tümü güvenliği sağlamak için gereklidir. KLEEMANN'ın yenilikçi asansör çözümleri serisine en son eklenenden başlayarak: bakır levhalardan yapılmış yeni kabin!

Bakır bazlı alaşımlar, Çevre Koruma Ajansı (EPA) tarafından antimikrobiyal malzemeler olarak doğrulanmış ve onaylanmıştır ve bu özel kabin, sunduğu antimikrobiyal koruma için Hellenic Copper Development Institute(EIAX)  tarafından onay almıştır.

Bakır, Uluslararası Bakır Çalışma Grubuna(ICSG)  göre, Avrupa'da bakır talebinin% 41,5'i geri dönüşümden karşılanması nedeniyle "yeşil" bir malzemedir, dolayısıyla enerji tasarrufu sağlar ve CO2 emisyonlarını azaltır.    Ul

Hava Temizleyici (bakteri ve virüslere karşı % 99 etkinlik) ve temassız butonlarla (bakterilere karşı% 100 koruma) birleştirilmiş antimikrobiyal korumalı yeni kabinimiz, koruma sağlamak için KLEEMANN’ın yeni çözümüdür!

Avantajlar

  • Bakır içeriği en az% 60 olan bakır bazlı alaşımdan yapılmış asansör kabin sacları
  • Tamamen geri dönüştürülebilir malzeme
  • Uzun süreli antimikrobiyal aktivite
  • Uygun olduğu standartlarAsansör Yönergesi EN81-20 & EN81-21

İdeal Kullanım Alanları

  • Hastaneler
  • Oteller
  • Kamu binaları
  • Alışveriş merkezleri
  • Renovasyon Çözümleri
KLEEMANN Cabin with antimicrobial protection
KLEEMANN Cabin with antimicrobial protection
Close

Ask for a Quote

Terms of Use
Terms of Use