Breakthrough Culture

Zorlayıcı Hedef Kültürü

Sınırsız olanaklara sahip olağanüstü çalışanlar Birey olarak ve çevremizdeki dünyanın bir parçası olarak daha fazlasını başarabilmek için kendimizi aşıyoruz. Yapabileceklerimizin sınırı yoktur.

Breakthrough Culture

Zorlayıcı Hedef Kültürü

Sınırsız olanaklara sahip olağanüstü çalışanlar Birey olarak ve çevremizdeki dünyanın bir parçası olarak daha fazlasını başarabilmek için kendimizi aşıyoruz. Yapabileceklerimizin sınırı yoktur.

Zorlayıcı Hedef

Zorlayıcı hedef kültürümüzün bir parçası olarak, entegre bir Eğitim ve Geliştirme Politikası uyguluyoruz. Her bir çalışanın benzersiz yetenekleri ve gereksinimleri temelinde, kişisel koçluk süreci tüm çalışanlara sadece mesleki değil, kişisel seviyede de hedeflere erişmek amacıyla kendilerini aşma olanağı sağlar.

KLEEMANN’da başarıya ulaşmaya odaklanan bir düşünme şeklimiz vardır. Ne olduğunu ve neden olduğunu önemsemeyiz, çünkü bunlar geçmişte kalmıştır. Biz sadece “imkansız” olanı mümkün kılacak doğru ortamları yaratırız.

Kapsamlı bir koçluk süreciyle, her şeyin normal işleyiş şeklini sürekli olarak değiştiririz ve olağanüstü sonuçlar elde etmek için kendimizi aşarız. Sürekli olarak hareket etmemizi ve devamlı büyümemizi sağlayan şey budur.

Her yıl, hem kişisel hem de mesleki atılım hedefleri koyar ve bu hedeflere %100 bağlı kalırız.

Bunlar bireysel olarak kendi gelişimimiz için seçtiğimiz hedeflerdir.  Bunlar aynı zamanda bir atılımdır, çünkü başarmamız beklenenlerle ilgileri yoktur, uzmanlık alanımızın ötesine geçerler ve bu hedefleri koyduğumuzda başarıp başaramayacağımızı ve nasıl başaracağımızı bilmiyor oluruz. Ama başarısız olmaktan korkmayız. Çünkü, sürecin kendisinin bizi mesleki, kişisel ve sosyal yaşamlarımızın şampiyonu yaptığını biliriz.

KLEEMANN yeni fikirleri destekler ve atılımcı başarılara duydukları hayranlığı paylaşmak isteyen olağandışı insanlara açıktır. Bu heyecan verici ekibin bir parçası olmak isteyenler KLEEMANN’a iş başvurusunda bulunabilirler.

working at KLEEMANN

Büyüyor ve gelişiyoruz,

çünkü insanları kurumsal kültürümüzün tam merkezine koyuyoruz

KLEEMANN Mission, Vision and Values

Vizyonumuza odaklıyız

Sektörümüzde güçlü bir marka yaratmış olarak, KLEEMANN’da dünyanın en iyi asansör tedarikçileri arasındaki saygın konumumuzu sürdürmeyi amaçlıyoruz. Küresel karakterimize uygun şekilde sürekli olarak yenilikler geliştiriyor, büyüyor, gelişiyor ve iyileştirmeler yapıyoruz.

Close

Ask for a Quote

Terms of Use
Terms of Use