Kurumsal Yönetim

Kurumsal yönetim, kurumun amaçlarına ulaşmasını amaçlayan, şirket yönetimi, hissedarlar, çalışanlar ve diğer tüm menfaat sahipleri arasında kurulan ilişkiler sistemidir.

 

KLEEMANN web sitesi, kurumsal yönetim politikalarımızın temel unsurlarını ana hatlarıyla ortaya koymaktadır. Bu politikalar, hissedarlarımızın çıkarları ve yasalarca koyulan gereklilikler ile tutarlı bir şekilde, şirketimizin doğru bir şekilde işletilmesi için bir çerçeve sunmaktadır.

KLEEMANN, hissedarların kurumsal yönetimine bağlıdır ve Yönetim Kurulumuz kurumsal yönetim sistemimizde mükemmelliği destekleyen net politikalar geliştirmiştir. Bu politikalar şeffaf çalışma ve en iyi uygulamaları teşvik etmenin yanı sıra zorunlu kurallara ve yönetmeliklere ve geçerli kurumsal yönetim gerekliliklerine ve uygulamalarına uyum sağlamaya yönelik kararlılığımızla uyumludur.

Önemli kurumsal yönetim politikaları ve uygulamaları aşağıdakileri içerir:

 

Ana Sözleşme

Şirket Ana Sözleşmesi, KLEEMANN hissedarları tarafından yürürlükteki kanunlara uygun olarak konulan resmi kurallar ve düzenlemeler bütünüdür. Şirketin amacını tanımlar ve kapsamını düzenler.

İç Denetim

İç Denetim bölümü, şirketin faaliyetlerinin sürekli olarak izlenmesi ve iyileştirilmesine odaklanan bağımsız, tarafsız bir güvence ve danışmanlık etkinliği olarak faaliyet göstermektedir. Temel görevi, iç denetim sisteminin gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi ve işletme hedeflerine ulaşılmasında sistemin yeterliliğinin ve etkinliğinin sağlanmasıdır.

İç Kurallar ve Faaliyetler Yönetmeliği

İç Kurallar ve Faaliyetler Yönetmeliği Yönetim Kurulu tarafından sağlanır ve idari işlemler için izlenmesi gereken kural ve prosedürleri tanımlar.

Close

Ask for a Quote

Terms of Use
Terms of Use