İç Denetim

İç Denetim, Şirket ve Grup'un faaliyetlerini iyileştirmesi ve çalışmalarına değer katması için tasarlanmış bağımsız, objektif ve danışmanlık sunan bir işlemdir. Temel görevi, iç denetim sisteminin gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi ve işletme hedeflerine ulaşılmasında sistemin yeterliliğinin ve etkinliğinin sağlanmasıdır.

İç Denetim Direktörlüğünün temel çalışma ilkeleri

 

İç denetçiler, görevlerini yerine getirirken bağımsızdır, hiyerarşik olarak Şirket'in başka bir işletme birimine ait değildir ve Şirket Yönetim Kurulu tarafından denetlenir.

İç Denetim Direktörü, Yönetim Kurulu tarafından atanır ve yeterli nitelik ve deneyime sahip bir kişidir.

İç Denetim Bölümü, Şirket'in belirtilen hedeflerine ulaşmak için iç kontrol sistemlerinin yapısının yeterliliğini ve etkinliğini ve aynı zamanda diğer mekanizma ve sistemlerin performans kalitesini gözden geçirir ve değerlendirir.

İç denetimin temel amacı, Şirket'in operasyonel hedeflerine ulaşması ile ilgili olarak ortaklara ve Yönetim Kuruluna makul güvence sağlamaktır.

İç Denetçi, görevini İç Denetçiler Enstitüsü'nün belirlediği Mesleki Ahlak Kurallarına uygun şekilde yerine getirir; yani yeterlilik, bağımsızlık, tarafsızlık ve gizlilik ilkelerine haizdir. Ayrıca, eylemleri Uluslararası İç Denetim Mesleki Uygulama Standartlarına ve Şirketin politikalarına ve prosedürlerine uygun olmalıdır.

İç Denetim Bölümü, denetim çalışmasının uygulanması için gerekli olan, Şirket'in tüm defter ve verilerine, tesislerine ve faaliyetlerine erişime, aynı zamanda çalışanlarla açık iletişime sahiptir.

Close

Ask for a Quote

Terms of Use
Terms of Use