İç Kurallar ve Faaliyetler Yönetmeliği

İç Yönerge, şirketin organizasyon yapısını, Risk Yönetimi ve İç Denetim sistemini, temel çalışma prensiplerini, Yönetim Kurulu üyelerinin sorumluluklarını, politika ve prosedürleri, yönetim kademesinde işe alım ve performans değerlendirme prosedürlerini ve ilişkili taraflar arasındaki işlemleri düzenleyen kuralları içerir.

Bu Yönetmelik, Yönetim Kurulu tarafından onaylanır ve Yönetim Kurulunun inisiyatifiyle her yıl gözden geçirilir ve böylece mevcut kurumsal uygulamalara ve ilgili Yasaların hükümlerine uygun olduğundan emin olunur.

KLEEMANN’ın İç Faaliyetler Yönetmeliği üzerinde herhangi bir değişiklik yapılması durumunda, buna uygun olarak değiştirilmelidir.

İç Faaliyetler Yönetmeliği üzerinde yapılan tüm revizyonlar Yönetim Kurulu tarafından onaylanır.

İç Faaliyetler Yönetmeliğinin dağıtımı kontrollüdür.

Close

Ask for a Quote

Terms of Use
Terms of Use