İç Kurallar ve Faaliyetler Yönetmeliği

İç Kurallar ve Faaliyetler Yönetmeliği, KLEEMANN’ın organizasyon yapısı, risk yönetimi planı ve iç denetim sistemi, temel işletme ilkeleri ve ilgili prosedürlerden oluşur.

Bu Yönetmelik, Yönetim Kurulu tarafından onaylanır ve Yönetim Kurulunun inisiyatifiyle her yıl gözden geçirilir ve böylece mevcut kurumsal uygulamalara ve ilgili Yasaların hükümlerine uygun olduğundan emin olunur.

KLEEMANN’ın İç Faaliyetler Yönetmeliği üzerinde herhangi bir değişiklik yapılması durumunda, buna uygun olarak değiştirilmelidir.

İç Faaliyetler Yönetmeliği üzerinde yapılan tüm revizyonlar Yönetim Kurulu tarafından onaylanır.

İç Faaliyetler Yönetmeliğinin dağıtımı kontrollüdür.

Close

Ask for a Quote

Terms of Use
Terms of Use