Καινοτομία

Yenilikçi bir Zihniyet

Yaptığımız şeye taze bakmak, bizim günlük hedefimizdir. Bu, KLEEMANN'in düşünme şeklidir. Global bir asansör üreticisi olarak gelişmekten asla vazgeçmeyiz. Yenilik ve yeni değerler bu şekilde ortaya çıkar.

Yenilik

KLEEMANN, Tasarım ve Mühendislikte Yenilik anlamına gelir.

KLEEMANN Ar-Ge Departmanı, ürün özelliklerini, hizmetlerini ve operasyonlarını sürekli güncellemek ve genişletmek için en son teknolojik gelişmeleri analiz eder.

Yenilikçi ürünlere yatırım yapan pazardaki konumunu güçlendirmek şirketin ana hedefidir. Sayısız patentle KLEEMANN, ileri teknoloji ürünleri pazara sunmayı başarmıştır.

Ar-Ge Departmanı, benzersiz, kaliteli ve güvenli asansör çözümlerinin geliştirilmesini sağlamak için en iyi üniversiteler ve uzman araştırma enstitüleriyle işbirliği yapar.

Dahası, bu inovasyon stratejisine odaklanan KLEEMANN Tasarım Ekibi, dünyaca ünlü endüstriyel tasarımcı Andreas Zapatinas ile işbirliği içinde, tüm farklı tasarımlardaki projeler için asansörlerin geliştirilmesinin arkasındaki yaratıcı güç olarak hizmet etmekte ve kabin içinde benzersiz bir ambiyans ile özel bir seyir deneyimi yaratmaktadır.

Yenilikçi Fikirler Konferansı
 

Kleemann, liderlik yetkinliğini geliştirmek ve tabandan zirveye doğru fikirler uygulamak suretiyle düzenli aralıklarla Yenilikçi Fikirler Konferansı organize etmekte, böylece şirket çalışanlarının becerilerini kullanmakta ve personelini alışılmışın dışında düşünmeye teşvik etmektedir.

Her Yenilikçi Fikirler Konferansı, şirketin inovasyona olan bağlılığını gözler önüne sermekte ve çeşitli departmanlardaki çalışanlara, sorun çözmeye ve yenilikçi pazar önerileri üretmeye yönelik yenilikçi fikirler yaratma, geliştirme ve paylaşma fırsatı sunan bir belkemiği olarak katkı sağlamaktadır

Araştırma ve Geliştirme veya şirketlere yönelik en iyi fikirler ayırt edilmekte ve ardından bu fikirlerin uygulama yolları ve/veya sanayileştirme süreci incelenmektedir.

 

Research Papers

KLEEMANN steadily collaborates with universities and research centers. Through this continuous interaction, we maintain a productive open dialogue aiming to enhance evolution and innovation. The engineers of KLEEMANN share information and knowledge with their peers through articles published in scientific magazines and through their conference lectures.

KLEEMANN Products

Ürünler

KLEEMANN yüksek kaliteli ve eksiksiz özelleştirme seçenekleri sunan, her tür bina veya yapı için uygun, esnek ürün çözümleri sağlar. Tüm mevcut yolcu ve yük asansörleri arasından seçim yapın ve projenizin seviyesini yükseltin.

υπηρεσίες design

Dünya Çapında Tasarım

Tutkumuz şıklıkla işlevi bir araya getiren ürünler tasarlamaktır. Orijinal tasarımlara ve kutunun dışında düşünmeye yatırım yaparak, ürünler ve deneyimler tasarlıyoruz.

Close

Ask for a Quote

Terms of Use
Terms of Use