Corporate Social Responsibility

Kurumsal Sorumluluk ve Sürdürülebilir Kalkınma

KLEEMANN'da sorumlu davranış bizim için güçlü bir taahhüttür. Stratejimiz, yıllık eylem planımızı temel alarak geliştirdiğimiz beş ana alana odaklanmaktadır: İnsan Kaynakları, Sağlık ve Güvenlik, Çevre, Pazar, Toplum

Workforce

Çalışanlarımız başarımızın anahtarıdır

Çalışanlarımız başarımızın anahtarıdır

Marketplace

Pazar alanı

Sorumlu, yüksek kaliteli ürünler sunuyoruz

Environment

Çevre

Çevreye saygı duyuyoruz ve onunla uyumlu bir şekilde etkileşime giriyoruz.

Society

Toplum

Sosyal rolümüzü üstleniyoruz

Health and Safety

Sağlık ve Güvenlik

Tüm çalışanlarımızın ve ortaklarımızın sağlık ve güvenliğini korumak bizim için önemli ve tartışılmaz bir önceliktir.

Kurumsal Sorumluluk ve Sürdürülebilir Kalkınma

Kurumsal Sosyal Sorumluluk, kültürümüzün ayrılmaz bir parçasıdır ve çalışma şeklimizi belirler. Kurumsal Sosyal Sorumluluk kuruluşlarını uluslararası düzeyde destekliyoruz ve faaliyetimizin sınırlarının ötesinde, toplumdaki daha geniş rolümüzün tamamen farkındayız. Kurumsal Sorumluluk ve Sürdürülebilir Kalkınma stratejimiz şu beş önemli alana odaklanmaktadır: İnsan Kaynakları, Sağlık ve Güvenlik, Çevre, Pazar, Toplum.

Kurumsal Sorumluluk ve Sürdürülebilir Kalkınma alanındaki stratejimiz ve performansımız hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz bizimle csr@kleemannlifts.com adresinden iletişime geçebilirsiniz. Paydaşlarımızla diyaloğumuz gelişmemize yardımcı olduğundan, yorumlarınızı almaktan mutluluk duyacağız.

working at KLEEMANN

Büyüyor ve gelişiyoruz,

çünkü insanları kurumsal kültürümüzün tam merkezine koyuyoruz

KLEEMANN Mission, Vision and Values

Vizyonumuza odaklıyız

Sektörümüzde güçlü bir marka yaratmış olarak, KLEEMANN’da dünyanın en iyi asansör tedarikçileri arasındaki saygın konumumuzu sürdürmeyi amaçlıyoruz. Küresel karakterimize uygun şekilde sürekli olarak yenilikler geliştiriyor, büyüyor, gelişiyor ve iyileştirmeler yapıyoruz.

Close

Ask for a Quote

Terms of Use
Terms of Use