Corporate Social Responsibility

İşgücü, Pazar, Çevre, Toplum

KLEEMANN Helenik Kurumsal Sosyal Sorumluluk Topluluğunun bir üyesidir, Kurumsal Sosyal Sorumluluk amaçları ise aşağıdaki dört ana alana odaklanmaktadır.

Workforce

İşgücü

Çalışanlarımıza eşit öğrenim ve gelişme olanakları sağlayan saygılı, ödüllendirici, farklılıkları kabul eden ve kapsayıcı bir çalışma ortamı yaratmaya çalışıyoruz.

Marketplace

Pazar

Altın standartlara ulaşmayı hedefleyen müşteri odaklı bir felsefeye sahibiz: en iyi kalitedeki ürünleri, her aşamada hızlı, birinci sınıf hizmetle teslim etmek.

Environment

Çevre

Faaliyetlerimizi sürdürülebilir bir şekilde yürütüyoruz: kaynakları verimli kullanıyoruz, atıkları etkin bir şekilde yönetiyoruz ve çevreyi koruyoruz.

Society

Toplum

Toplumun sürdürülebilir büyümesine katkıda bulunan girişimlerde bulunuyor ve sosyal katkı faaliyetlerinde yer alıyoruz.

Health and Safety

Sağlık ve Güvenlik

Güvenli ve sağlıklı bir iş yeri yaratmak, desteklemek ve sürdürmek ve çalışanlarımızın çalışma ortamını her yönüyle iyileştirmek için çabalıyoruz.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk

KLEEMANN uzun süredir kurumsal sorumluluk kavramına bağlı olarak hareket etmektedir. Sürdürülebilir gelişme ve sorumlu işletme davranışı kurumsal kültürümüzün bir parçasıdır.

Temel amaçlarımız arasında ürün ve hizmetlerimizin kalitesini iyileştirmek ve sürdürmek, çalışanlarımız için gelişme olanakları yaratmak, mükemmel bir çalışma ortamı sağlamak, iş yerinde güvenliği ve sağlığı sağlamak, çevresel duyarlılığı arttırmak, yerel topluluklarla ve daha geniş bir alanda yer alan topluluklarla bağlarımızı desteklemek ve teşvik etmek yer almaktadır.

İnsanlara, topluma ve çevreye karşı kurumsal sorumluluk ilkeleri iş stratejilerimizle, idari uygulamalarımızla bütünleşmiştir ve bu ilkelere dayanarak paydaşlarımızla iletişim teşvik edilmektedir. KLEEMANN, beş ana kurumsal sorumluluk ekseninde faaliyet göstermektedir.

working at KLEEMANN

Büyüyor ve gelişiyoruz,

çünkü insanları kurumsal kültürümüzün tam merkezine koyuyoruz

KLEEMANN Mission, Vision and Values

Vizyonumuza odaklıyız

Sektörümüzde güçlü bir marka yaratmış olarak, KLEEMANN’da dünyanın en iyi asansör tedarikçileri arasındaki saygın konumumuzu sürdürmeyi amaçlıyoruz. Küresel karakterimize uygun şekilde sürekli olarak yenilikler geliştiriyor, büyüyor, gelişiyor ve iyileştirmeler yapıyoruz.

Close

Ask for a Quote

Terms of Use
Terms of Use