Environment

Çevre

Faaliyetlerimizi sürdürülebilir bir şekilde yürütüyoruz: kaynakları verimli kullanıyoruz, atıkları etkin bir şekilde yönetiyoruz ve çevreyi koruyoruz.

Çevre

Çevrenin korunması ve çevre bilincinin geliştirilmesi KLEEMANN için öncelikli konulardır. Çevreye karşı sorumluluğumuzun büyümemizin ve iş faaliyetlerimizin her yönünün ayrılmaz bir parçası olmasını sağlarız.

Ayrıca çevre dostu uygulamalara olan bağlılığımızı yansıtan ve belirli çevre stratejilerini ortaya koyan bir çevre politikası geliştirdik. Hedeflerimiz aşağıdakilerden oluşmaktadır:

 • Çevre bilincine sahip ürün ve hizmetler sağlamak.
 • Çevreyle ilgili tüm yasa ve yönetmeliklere uymak.
 • İç denetimler ve faaliyetlerin gözden geçirilmesi aracılığıyla çevre yönetimini sürekli iyileştirmek.
 • Çevreyle ilgili belirli hedeflere ulaşmak için programlar geliştirmek.
 •  Tüm iş süreçlerinde çevreye etkilerini azaltan önlemleri uygulamak.
 • Çevre yönetimini uygulamak için tüm çalışanların katılacağı çevre eğitimi programları gerçekleştirmek.
 • Tüm paydaşlarla açık bir iletişim geliştirmek ve tüm çalışanlarının ve toplumun çevre bilincini artırmak.

Çevre Sorumluluğuyla İlgili Temel İlkeler

Enerji ve emisyonlar

 • tüm tesislerimizde elektrik tüketimini % 10 azaltmak (Bina Yönetim Sistemi - BMS'yi uygulamak).
 • gaz emisyonlarını % 10 oranında azaltmak ve BMS aracılığıyla gaz kullanımını kontrol etmek.

Çevre sorumluluğu

KLEEMANN’ın ürünlerinin çevreyekarşı duyarlılığını arttırmak ve ürünleri yeniden tasarlamak..

Son 4 yıl boyunca, KLEEMANN ISO 14006’ya göre Ecodesign ilkelerini hayata geçirmiştir. Temel amacımız Ecodesign Sürecini kullanarak ürünlerimizin bir kısmını yeniden tasarlamaktır. Bu standart, bir ürünün hizmet ömründeki aşamaların kaydedilmesine ve üretiminde sonraki adımların izlenmesine olanak sağlayan bir Yaşam Döngüsü Analizi (LCA) gerektirmektedir.

Products cycle

Yangından koruma

KLEEMANN’ın yangından korunma önlemleri arasında yangın riskinin önlenmesi, yangından koruma ekipmanının düzenli olarak test edilmesi ve bakımının yapılması ve olası bir yangına müdahale edebilmek için çalışanların eğitilmesi yer alır. Tüm çalışanlar yılda en az iki kez yangın söndürme ekipmanlarını nasıl kullanacakları konusunda eğitilir ve hem normal hem de acil yangın tatbikatlarına ve güvenlik alıştırmalarına katılırlar.

Atık yönetimi

KLEEMANN, üretim süreçleri sonucunda ortaya çıkan atıkları sorumlu bir şekilde yönetir ve her yıl geri dönüşüm oranlarını artırmaya devam eder.

KLEEMANN, dikkatli bir şekilde atıkların taşınması, işlenmesi ve atılması için yasal olarak uygun lisanslara sahip şirketler ile işbirliği yapmayı seçer.

Boya çamuru, boya filtreleri, yağlayıcılar, tozlar, çözücüler, plastik, kağıt, alüminyum, metal hurda, tahta, boş ambalajlar ve talaş dahil olmak üzere, katı olmayan ve tehlikeli üretim atıklarını %100’ü geri dönüştürülür.

Sıvı atık yönetimi ile ilgili olarak, 2015 yılında KLEEMANN kullanılan tüm çözücüleri ve yapıştırıcıları Yunanistan’da bulunan lisanslı ve sertifikalı bir üretim atığı yönetim tesisine teslim etmiştir.

Ek eylemler

 • ELTEPE (yağlayıcı atıklarının alternatif şekilde yönetimi için ulusal toplama sistem) ile işbirliği yaparak, KLEEMANN özel bir işlemden geçirildikten sonra yeniden satılabilen makine yağlarını geri dönüştürmektedir.
 • Kalan sıvı atıkları (kesme yağları, motor soğutma sıvıları) geri dönüştürüyoruz.
 • Kağıtları geri dönüştürüyoruz.
 • Asansörlerimiz elektrik tüketimini %50'ye kadar azaltmayı amaçlayan bir gürültü ve titreşim kontrol sistemi kullanılarak tasarlanmıştır.
 • Termal enerji yönetimini önemsiyoruz (tesislerimizde özel plaka tipi ısıtıcıları kullanılmaktadır).
 • Biyolojik olarak parçalanabilen ürünler kullanıyoruz.
 • Kentsel atıkları etkili bir şekilde yönetiyoruz.
Close

Ask for a Quote

Terms of Use
Terms of Use