Marketplace

Pazar

Altın standartlara ulaşmayı hedefleyen müşteri odaklı bir felsefeye sahibiz: en iyi kalitedeki ürünleri, her aşamada hızlı, birinci sınıf hizmetle teslim etmek.

Pazar

Müşteri odaklılık

KLEEMANN’da, faaliyetlerimizin odağında müşterilerimiz yer almaktadır. Temel değerlerimize, yani yenilikçilik ve müşteri deneyimine sadık kalırken müşteri memnuniyetini de en yüksek seviyeye çıkarmak için esnek prosedürler geliştirdik. KLEEMANN yüksek kaliteli ürünler, esnek müşteri hizmetleri ve sürekli teknik destek sağlamaya kendini adamıştır. Bu nedenle, müşterilerimizin teknik personeli için teknik destek seminerleri sağlıyor, bu personeli hem teorik hem de pratik olarak, asansörlerimizin montajı, çalıştırılması ve bakımı konularında eğitiyoruz. Ayrıca, güvenlik yönetmelikleri konusunda uzmanlık seminerleri ve sektördeki uluslararası gelişmeler hakkında bilgilendirme toplantıları düzenliyoruz. Daha açık bir şekilde dile getirmek gerekirse, KLEEMANN:

  • bilgi birikimini aktarmak için yılda altı kez müşteri eğitim seminerleri düzenler.
  • engelli veya özel ihtiyaçları olan çalışanlara yönelik hizmetleri iyileştirmek için farkındalığı arttırır ve bu amaca yönelik yönergeleri prosedürlerine entegre eder.
  • sektördeki gelişmeleri tahmin etmek için araştırmaya yatırım yapar.
  • müşteri ihtiyaçlarını daha iyi anlamak için anketler düzenler.

Olağanüstü kalite

Yüksek ürün kalitesi, KLEEMANN’ın Strateji ve Kalite Politikasından kaynaklanır ve bu politikanın ayrılmaz bir parçasıdır. Üretim sürecinin her aşamasında uygun araçlar kullanarak sistematik ve etkili kalite kontrolleri gerçekleştiriyoruz. Yüksek eğitimli personelimizle işbirliği yaparak, müşterilerimizin taleplerine doğrudan yanıt veriyoruz. ISO 9001: 2008’de belirtilen gereklilikleri temel alan bir Kalite Güvence Yönetim Sistemi ve ISO 10002: 2004’ü temel alan bir Müşteri Memnuniyeti Şikayet Yönetimi Sistemi uyguluyoruz. Asansörün parçalarında ve alt sistemlerinde %100 kalite kontrolü sağlamak için üretimin her aşamasında kalite kontrolü yapılır.

Ürünlerimizin kalitesi ve müşterilerimizin, montaj personelinin ve son kullanıcıların güvenliği KLEEMANN için her zaman önceliklidir. Tüm ürünler CE işareti ve ilgili inceleme sertifikaları ile onaylanmıştır. KLEEMANN, yolcu ve yük asansörlerinin üretiminde EN 81-1 ve 81-2 Avrupa güvenlik standartlarına uymaktadır. Eylül 2017’den itibaren, asansörlerin güvenlik standartları, asansörlerin üretimi için gereken teknik gereksinimleri tanımlayan EN 81-20 ve asansör parçalarının tasarımı, teknik özellikleri ve test edilmeleri ile ilgili yönetmelikleri tanımlayan EN 81-50 ile değiştirilmiştir.

urun

KLEEMANN, ürün ve hizmetlerinin araştırılmasına ve geliştirilmesine yatırım yaparak, yenilikçiliği sayesinde sürekli büyüme hedefine bağlı kalmaya devam etmektedir. İyi uygulamaları desteklemek, yenilikçi projeler hakkında bilgi sahibi olmak ve gelecek nesillerle önemli bilgilerin alışverişinde bulunmak için yüksek eğitim kurumlarıyla birlikte hareket ediyoruz.

KLEEMANN’ın işbirliği yaptığı eğitim kurumları aşağıdakileri içerir:

  • Selanik Aristoteles Üniversitesi
  • Trakya Demokritus Üniversitesi
  • Batı Makedonya Üniversitesi
  • Lamia Teknoloji Eğitim Enstitüsü

Tedarikçiler - Güven ve işbirliğine dayanan ilişkiler

KLEEMANN, en yüksek kalitedeki hammaddeleri kabul eder ve tedarik yönetimimiz şeffaflık ve nesnellik sağlayan belirli bir süreci izler. Tedarikçilerimizi dikkatli bir şekilde seçiyoruz ve onlarla uzun vadeli işbirliğimizin başarı için çok önemli olduğuna inanıyoruz. Ortaklarımızla iletişimi güçlendirerek güçlü ilişkiler kuruyoruz, ihtiyaçlarımızı belirliyoruz ve içinde bulunduğumuz pazarda saygı, şeffaflık, tutarlılık ve adalete dayanan bir şekilde faaliyet gösteriyoruz.

Ağlar ve organizasyonlar

KLEEMANN, ulusal ve uluslararası ağlarda ve sektördeki çeşitli derneklerde aktif bir şekilde yer almaktan gurur duymaktadır. Bu ağlar sayesinde KLEEMANN, asansörlerin ve asansör bileşenlerinin güvenliği ve enerji tasarrufları ile ilgili teknolojik yenilikleri desteklemek için endüstrideki uzmanlarla işbirliği yapmaktadır.

Kurumsal Yönetim

KLEEMANN, performans kalitesini sağlamak ve hissedarların çıkarlarını en iyi şekilde korumak için bir dizi ilke ve uygulamayı benimsemiştir.

İhtiyati önlemleri yerine getirirken, kurumsal yönetimde sınıfındaki en iyi uygulamaları destekliyoruz. Yasal olarak zorunlu kılınan kurallara ve düzenlemelere ve geçerli kurumsal yönetim koşullarına uymaya devam ediyoruz. KLEEMANN, Helenik Kurumsal Yönetim Konseyi (HCG Konseyi) tarafından geliştirilen Helenik Kurumsal Yönetim İlkelerini gönüllü olarak kabul etmiştir, bu ilkelere uygun olmayan tüm durumlar şirketin Yıllık Mali Tablosunda belirtilmiştir.

Tüm hissedarlar, net sorumlulukları olan yönetim organlarını, etkili bir kontrol sistemini ve risk yönetimini içeren iç Kurumsal Yönetim Sistemi aracılığıyla doğru bir şekilde bilgilendirilmektedir.

Close

Ask for a Quote

Terms of Use
Terms of Use