Society

Toplum

Toplumun sürdürülebilir büyümesine katkıda bulunan girişimlerde bulunuyor ve sosyal katkı faaliyetlerinde yer alıyoruz.

Toplum

KLEEMANN, faaliyetlerine yeni başladığı dönemlerden itibaren, yerel topluluklarla güven, dayanışma ve karşılıklı saygı ilişkileri kurmanın ve bu ilişkileri sürdürmenin önemini vurgulamaktadır. Çok çeşitli girişimlerin uygulanmasıyla, çoğunlukla çalışanlarımızın büyük kısmının yaşadığı Kilkis ve Selanik’in daha geniş alanlarında bulunan tüm paydaşlarımıza yatırım yapıyor, onları destekliyor ve onlarla işbirliği yapıyoruz.

Kleemann Actions

Sosyal girişimler

KLEEMANN, aşağıda sunulan çeşitli sosyal girişimleri hayata geçirmektedir, bunlar 2016 yılında olduğu gibi geçmiş yıllarda da gerçekleştirdiğimiz en önemli faaliyetlerden bazılarını içermektedir.

Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlarla Ortaklık

KLEEMANN, yardıma ihtiyaç duyan sosyal gruplara yardım ederek, örneğin Yunanistan’daki yangınların ve Asya'daki depremlerin mağdurlarına acil müdahale sağlayarak toplumun desteklenmesine yardımcı olur.

Şirketimizin yerel toplulukların ihtiyaçlarına yönelik sunduğu işbirliği ve sağladığı müdahalelerin önemli bir etkisi olduğu kanıtlanmıştır. Tipik bir örnek, Kilkis’te engelliler için Sosyal Destek Merkezi ile girilen uzun süreli işbirliğidir. KLEEMANN, spor salonu ekipmanlarını satın almak için gereken parayı bağışlayarak Merkezin çocuklarının Paralimpik Oyunlarına katılmalarını desteklemiştir.

KLEEMANN'in desteklediği kar amacı gütmeyen kuruluşlar arasında aşağıdakiler de bulunmaktadır:

 • Sınır Tanımayan Doktorlar
 • ‘Hipokrat’ - Kalp Hastaları Derneği
 • UNICEF
 • Bir Dilek Tut
 • SOS Çocuk Köyü
 • Görme Engelliler Derneği
 • Yunan Kanser Derneği
 • Kilkis Hastanesinde Kadın Hastalıkları ve Doğum Ünitesi ve Çocuk Hastalıkları Departmanı
 • Melissa yetimhanesi

KLEEMANN, yardıma ihtiyaç duyan sosyal grupları desteklemek için 2016 yılında da bir dizi girişimde bulunmuştur:

 • Sosyal Dayanışma Ağı için yiyecek satın alınması (2016).
 • Kilkis Sosyal Destek Merkezinin desteklenmesi.
 • Hareketliliğe ihtiyacı olan bir birey için özel bir tekerlekli sandalyenin satın alınması.
 • Selanik’te Neapoli Kilisesi için ev eşyalarının satın alınması.
 • Sığınmacı kamplarına bağışta bulunma.
 • Yunan Rehberlik Derneğinin yaz kampına yiyecek bağışlanması.
 • Bir sivil toplum kuruluşu olan ‘Bir Dilek Tut’ derneğine sponsor olunması.

Örnek Çalışma: ‘Çocukların Gülümsemesi için 25 bisiklet bağışı

2016 Kasım’ında, 15 ülkeden gelen tüm KLEEMANN şirketlerinin Genel Müdürleri ve yöneticilerinin yıllık toplantısı Selanik’te gerçekleştirildi. Zirve sırasında, çeşitliliğin ve işbirliğinin benimsenmesini ve değer görmesini sağlamak için bir sosyal girişim gerçekleştirildi. Yunanistan’dan ve yurtdışından gelen direktörler ve yöneticiler gruplar halinde, “Çocukların Gülüşü” adını taşıyan topluluk evinde yaşayan 25 çocuk için 25 bisiklet topladı ve bunları çocuklara armağan etti.

Eğitim

KLEEMANN yaşları, sosyal statüleri, etnik kökenleri veya eğitim düzeyleri ne olursa olsun, her bir bireyin gelişimi ve eğitimi için olanaklar yaratan girişimleri desteklemektedir. Ayrıca, çalışanların günlük yaşamlarındaki zorluklarla başa çıkabilmeleri için kişisel gelişim ve eğitim programları da düzenlemektedir.

KLEEMANN’ın girişimleri aşağıdakileri içerir:

 • Yüksek öğrenim kurumlarında eğitim gören öğrenciler için staj programları.
 • Eğitim kurumları ve endüstri arasındaki bağları geliştirmek için düzenlenen programlara katılmak (örneğin kariyer günleri).
 • KLEEMANN’ın iş faaliyetleri ve üretim süreçleri hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak için şirketin tesislerinde öğrenci gezileri ve turlar.
 • Öğrenciler ve çalışanlarda yenilikçiliği teşvik eden yarışmalara sponsorluk.
 • Yerel eğitim kurumlarına bilgisayar bağışı.
 • Yunanistan'da düzenlenen Birinci Lego Ligi - Eğitim Robotları, Araştırma ve Yenilikçilik Yarışmasının sponsorluğu.

Örnek Çalışma: Asansör ve yürüyen merdivenlerin güvenli kullanımı için eğitim programı

Sağlık ve Güvenlik Politikası kapsamında, KLEEMANN ilk ve ortaokul çocukları arasında asansörler ve yürüyen merdivenlerin güvenli kullanımı için bir eğitim programı başlatmıştır. 2012 yılında, KLEEMANN Kilkis ve Selanik’in ilçelerinde ilkokullar için bilgilendirme seminerleri düzenlemeye başlamıştır. Yaşları 6 ila 12 arasında değişen toplam 400 çocuk eğitilmiş ve şirket çalışanları tarafından düzenlenen 40 dakikalık seminerlere katılmışlardır. Okul ziyaretlerinden önce, gönüllü çalışanlar İnsan Kaynakları Departmanı tarafından eğitilmektedir. Eğitim programının sonunda, öğrenciler asansör ve yürüyen merdivenlerin güvenli kullanımı için temel kuralları içeren öğrenme çıktıları ile birlikte bir eğitim sertifikası almaktadır.

Eğitim programının amaçları şunlardır:

 • Asansörleri, yürüyen merdivenleri ve yürüyen bantları kullandıkları sırada çocuklarda korku duygusunu azaltmak.
 • Kaza önleme kültürünü geliştirmek.
 • Asansörlerin çalıştırılması ve güvenliği konusunda ebeveyn ve öğretmenlerin bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi.

Bilim - Kültür

KLEEMANN aşağıda belirtilenler gibi bilim ve kültür mirasını tanıtan kurum ve kuruluşları desteklemektedir:

 • Athos Dağı'nın Dostları
 • Bafra Müzik Kulübü, Türkiye
 • Yunan - Ukrayna Ticaret ve Sanayi Odası (bir resim sergisinin sponsorluğu)
 • Polykastro Kültür Derneği ve Konstantinapolisliler Derneği
 • Thriasia 2007 (sponsorluk)
 • Chorigio, M. Vrisi, Drosato ve Kilkis Kültür Dernekleri
 • Kilkis’te Yunan Kadınları Lyceum Kulübü
 • Kilkis'te Pontuslular Birliği

Sağlık

KLEEMANN, sağlığın önemini kabul eder ve ihtiyaç sahibi insanları doğrudan ya da özel ya da kamu kurumlarının girişimlerini destekleyerek aktif olarak destekler. 2016 boyunca, KLEEMANN aşağıdakileri desteklemiştir:

 • ‘Protipa Ekpedeftiria’ ilkokuluna bir defibrilatör(elektroşok cihazı)bir bağışlamış ve okul personelinin ilk yardım eğitimi almasına sponsor olmuştur..
 • ‘Alma Zois’, Helenik Meme Kanseri olan Kadın Derneği’nin“Pembe için Yelken Aç” kampanyasına sponsor olmuştur.
 • Aelia” derneği ‘Meme kanseri olan yoksul kadınları destekleyen “
 • ‘Storgi’ Kanserli Çocukların Dostları Derneğini.
 • AHEPA Üniversitesi Hastanesinde Çocuk Kalp Cerrahisi kliniğini destekleyen “Thermaides” derneği de desteklenmiştir..

Gönüllü Kan Bağışı

Her yıl, şirketin tesislerinde gönüllü bir kan bağışı kampanyası düzenlenir. KLEEMANN, ihtiyacı olan insanlara bağışlamak üzere bir kan bankasına sahiptir. 2015 yılında, 36 çalışan kan bağışında bulunmuş; toplam 36 şişe kan toplanmış ve 21 şişe kan ihtiyacı olan kişilere bağışlanmıştır. 2016’da, 34 çalışan katılmış ve toplam 36 şişe kan bağışlanmıştır.

Çevre

Doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimine yönelik çevre bilinci politikamızın bir parçası olarak, KLEEMANN kar amacı gütmeyen kuruluş ECOTHESS tarafından Mayıs 2016’da Selanik’te düzenlenen bir atölyenin sponsorluğunu üstlenmiştir. Atölye, Selanik'in merkezindeki yeşil bir alanı yeniden yaratmak, kentin sürdürülebilir kalkınmasına katkıda bulunmak ve çevre sorunları hakkında farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenmişti.

Projenin tasarımı ve uygulanmasında çalışmak üzere otuz genç mühendis ve mimar gönüllü oldu. Gönüllüler yeni teknolojileri ve geri dönüştürülmüş malzemeleri kullanarak Selanik şehri için çevreye duyarlı “akıllı” bir park yarattılar.

Spor

KLEEMANN sporu aktif olarak desteklemektedir ve birçok spor derneğine sponsorluk yapmaktadır. Amacımız sporu desteklemek ve gençlerde farkındalık yaratmak, onları aktif, sağlıklı ve sosyal bir yaşam tarzını sürdürmeye teşvik etmektir.

2016 yılında KLEEMANN aşağıdaki spor derneklerine sponsor olmuştur:

 • N. Agioneri Derneği
 • Mandra Derneği
 • Corpus Spor ve Kültür Derneği
 • TAE KWON DO Spor Derneği
 • Kilkis'in başka bölgelerinde çeşitli spor dernekleri
 • Kilkis Belediyesi Spor Merkezi
 • KLEEMANN çalışanlarının katılımıyla gerçekleştirilen ‘Megas Alexandros’ maratonu

Ek sosyal girişimler

KLEEMANN, polis ve itfaiye teşkilatı gibi kamu kurumlarını, gerekli ofis araçları veya ekipmanlarını sağlayarak ve günlük görevlerini kolaylaştırmaya katkıda bulunarak desteklemektedir.

Ek olarak, iş faaliyetlerimizle doğrudan bağlantılı olan sanayi derneklerini de destekliyoruz.

2016 yılında KLEEMANN:

 • Kuzey Yunanistan Asansör Montajcıları Birliği için bir etkinliğin düzenlenmesini desteklemiştir.
 • Panhelenik Asansör Üreticileri, Montaj ve Bakım Uzmanları Federasyonuna (POVESA) sponsor olmuştur.

Gönüllülük

Çalışanlarımızın sosyal girişimlere ve projelere katılmalarının önemi KLEEMANN yönetimi tarafından vurgulanmaktadır. Gönüllülüğün, ihtiyaç sahipleri için en büyük dayanışma ve destek biçimini temsil ettiğine inanıyoruz. Bu amaçla, KLEEMANN gönüllülük olanaklarını aktif olarak desteklemek ve çalışanlarını sürece katılmaya teşvik etmek için bir politika geliştirmiştir.

Politikanın bir parçası, çalışanların çalışma sürelerinde ve kişisel zamanlarında gönüllü olmalarına izin veren girişimlerin uygulanmasıdır. Politikanın amacı, çalışanların yardımlarını sunmalarını ve yerel topluluklarla güçlü bağlar kurmalarını sağlamaktır.

KLEEMANN’ın politikasının yararları aşağıdaki gibidir:

 • Çalışanlar ve şirket arasındaki güven ve karşılıklı takdir ilişkileri kurmak.
 • Ekip çalışması yoluyla örgütlenme ve yönetim becerilerin geliştirilmesi.
 • İş arkadaşları arasındaki ilişkileri güçlendirmek.
 • Çalışanların yardıma ihtiyaç duyan sosyal gruplarla etkileşimini sağlayarak, toplumsal gereksinimler hakkında farkındalık yaratmak.
Close

Ask for a Quote

Terms of Use
Terms of Use