workforce

İşgücü

Çalışanlarımıza eşit öğrenim ve gelişme olanakları sağlayan saygılı, ödüllendirici, farklılıkları kabul eden ve kapsayıcı bir çalışma ortamında çalışıyor ve gelişiyoruz.

İşgücü

İnsanlar KLEEMANN’ın sürdürülebilir büyümesinin harekete geçirici gücüdür. Temel amacımız çalışmak ve gelişmek için güvenli bir iş yeri sağlamaktır. Herkesin gelişip yükselebileceği saygılı, ödüllendirici, farklılıkları kabul eden ve ayrımcı olmayan bir çalışma ortamı yaratmaya çalışıyoruz.

KLEEMANN’da çalışma

Şu anda KLEEMANN’da 1.000’den fazla kişi istihdam edilmektedir. Çalışanlarımızın %53’ü işgücü ve %47’si yüksek öğrenimlerini tamamlamış personeldir, bunların da %8,4’ü lisansüstü derecelere sahiptir. Çalışanlarımızın %73’ü 30 - 50 yaş arasındadır, %68’i ise dört yıldan uzun süredir KLEEMANN’da çalışmaktadır.

Büyüme ve gelişme

KLEEMANN tüm çalışanlarına, becerilerini, deneyimlerini ve yeteneklerini geliştirebilecekleri çeşitli öğrenme ve gelişme olanakları sağlamaktadır. Sürekli büyüme vizyonumuzu desteklemek için, çalışanlarımızın mesleki ve kişisel gelişimine katkıda bulunan bir Büyüme Politikası uyguluyoruz. Bu olanaklar aşağıdakileri içerir:

 • Şirket dışı organizasyonlar tarafından tesislerimizde verilen açık eğitim programları
 • Şirket dışı organizasyonlar tarafından tesislerimizde verilen iş yerinde eğitim programları
 • KLEEMANN tarafından verilen iş yerinde eğitim programları
 • E-öğrenme                                                    
 • İş başında eğitim

Ayrıca, yabancı dil okullarıyla ile işbirliği içinde tesislerimizde yabancı dil kursları da verilmektedir. Tüm yeni çalışanlar için, asansörün tüm parçalarının ayrıntılı bir analizinin sunulduğu 90 saatlik bir ürün eğitim programı da bulunmaktadır.

Koçluk

KLEEMANN 2011 yılında tüm personele yönelik bir koçluk programı başlatmıştır. Bu programın uygulaması ile, KLEEMANN çeşitli koordineli eylemler gerçekleştirebilmiş, bir atılımcılık felsefesi geliştirebilmiş ve bir mükemmeliyet kültürü yaratabilmiştir.

2015 ve 2016 yıllarında çalışanlarımızın %95'i eğitim programlarına katılmıştır.

İnsan hakları ve eşit fırsatlar

KLEEMANN, insan haklarına saygı duyulan ve BM İş ve İnsan Hakları Kılavuz İlkelerine dayanan eşit istihdam olanakları sağlayan bir iş yeri yaratmak amacıyla çalışmaktadır. Bu bağlamda, farklı personelin cinsiyet ve milliyetlerinden bağımsız olarak aktif rol oynamalarını sağlayan bir kurum kültürü oluşturmak için bir çeşitlilik politikası geliştirdik.

2004 yılından beri KLEEMANN, iş yerinde çeşitliliği destekleyen, toplumsal cinsiyet kalıplarına meydan okuyan ve kamuoyunda bilinç uyandıran programlar, girişimler ve konferanslara katılmıştır. Daha açık ifade etmek gerekirse, son beş yılda aşağıdaki çeşitlilik politikalarını ele aldık:

 • Her bir çalışana yeteneklerini ve güçlü yönlerini en üst düzeye çıkarma olanağı sağlanan, eşitlik ve adaleti temel alan bir çalışma ortamı oluşturmak.
 • Çalışanlarımızın daha iyi iş yaşamı dengesi elde etmelerine yardımcı olacak esnek çalışma düzenlemeleri, programlar ve kaynaklar sunarak çalışanlarımızın yaşam kalitesini arttırmak.
 • Çalışma ortamını geliştirerek ve verimliliği ve üretkenliği arttırarak iş yerinde cinsiyet eşitliğini desteklemek.
 • Toplumsal cinsiyet kalıplarından kaçınmak ve tüm çalışanlarımız için kariyer gelişimi ve mesleki gelişim olanakları sunan fırsat eşitliği politikasını entegre etmek.

KLEEMANN, 2010 yılında Helenik Kurumsal Sosyal Sorumluluk Topluluğunun Çeşitlilik Bildirgesi'ni imzalamıştır.

2012 yılında, En İyi İş Yerleri Araştırmasının 10. yıl dönümünde, KLEEMANN şirketin çeşitliliğe ve eşit fırsatlara saygı gösteren uygulamaları için Hellas En İyi İş Yeri Enstitüsünün Çeşitlilik Yönetimi ödülüne layık görülmüştür.

Çalışanlara sağlanan avantajlar

Çalışanlar için yasaların tanımladığı haklara ve avantajlara ek olarak, KLEEMANN geniş bir avantaj ve program yelpazesi sunar.

KLEEMANN aşağıdakileri içeren bir Tazminat ve Avantajlar Politikası uygular:

 • Grup Sigorta Poliçesi ve Hayat Sigortası
 • Revir
 • Spor salonu ve oyun odası
 • Çalışanların indirimleri (MUTLULUK SAĞLAYAN AVANTAJLAR)
 • Şirket restoranı: Finanse edilmiş yemekler
 • Sponsorlu kişisel gelişim eğitim programları
 • Toplu taşıma ödemeleri
 • Ek ödemeler ve ödül fişleri
 • Çalışanlar Arası Yıllık Hizmet Ödülleri
 • Yenilikçi Fikirler Ödülleri

Avantajlar teşvik sağlama görevi görür ve çalışanların ihtiyaçlarını karşılamak için sürekli yenilikler geliştiren KLEEMANN yönetiminin modern ve dinamik yaklaşımını yansıtır. Ödül Politikası

KLEEMANN, ayrıca çalışanları istisnai durumlarda olumlu tutum ve yaklaşımları için ödüllendirmeyi amaçlayan bir Ödül Politikası benimsemiştir ve uygulamaktadır. Olumlu geri bildirim ve eylemlerin olumlu olarak karşılanması son derece önemli olarak kabul edilir ve çalışanlarımızın işlerinin ve katkılarının onaylandığından ve değer verildiğinden emin oluruz. Ödüllerimiz aşağıdaki kategorilere ayrılmıştır:

 • 10, 20 veya 30 yıllık hizmet veren çalışanlar ve emekliler için şirkete sadakatlerinin tanınması.
 • Yeni fikirlerin ödüllendirilmesi. Yönetim ve Yeni Fikirler ekibimiz, maliyet azaltma, verimlilik artışı ve kalitenin iyileştirilmesi konularında yenilikçi fikirler sunan çalışanlarımızı ödüllendirir.
 • Mükemmel şekilde sunulan müşteri hizmetlerinin yıllık olarak tanınması. 
 • Asansör satışları için ödül.
Work with us

Bizimle çalışın

Çalışanlarımız ek ödemeler, sağlık programları, ödüller vs.’den yararlanabilir

Close

Ask for a Quote

Terms of Use
Terms of Use