Yatırımcılar

KLEEMANN 1999’dan 21.09.2016 tarihinde sunulan alım çağrısının tamamlanmasından sonra Haziran 2017’ye kadar Atina Borsa’sına koteydi.

Hissedarlar İçin Bilgiler

Yatırımcılar aşağıdaki tablolarda geçmiş verileri ve bilgileri bulabilir:

SERMAYE AZALTIMI
ZAMAN ARALIĞI ÖNCEKİ TEMETTÜ TARİHİ ÖDEMENİN BAŞLANGICI FİYAT (€)
2015 31/03/2015 07/04/2015 0,17
2014 29/07/2014 06/08/2014 0,11
TEMETTÜLER
ZAMAN ARALIĞI ÖNCEKİ TEMETTÜ TARİHİ ÖDEMENİN BAŞLANGICI FİYAT (€)
01/01/2010-31/12/2010 13/07/2011 21/07/2011 0,05
01/01/2009-31/12/2009 14/07/2010 22/07/2010 0,120
01/01/2008-31/12/2008 15/07/2009 23/07/2009 0,120
01/01/2007-31/12/2007 08/07/2008 16/07/2008 0,320
01/01/2006-31/12/2006 17/07/2007 25/07/2007 0,300
01/01/2005-31/12/2005 12/07/2006 20/07/2006 0,250
01/01/2004-31/12/2004 14/06/2005 25/07/2005 0,230
01/01/2003-31/12/2003 22/06/2004   0,200
01/01/2002-31/12/2002 19/06/2003 22/07/2003 0,200
01/01/2001-31/12/2001 28/05/2002 15/07/2002 0,200
01/01/2000-31/12/2000 27/06/2001 10/08/2001 0,196
01/01/1999-31/12/1999 04/07/2000   0,137
01/01/1997-31/12/1997 30/06/1998   0,090
01/01/1996-31/12/1996 30/06/1997   0,079
01/01/1995-31/12/1995 30/06/1996   0,046

2007 mali yılındaki temettü ödemesine kadar, ödenmemiş hisse sayısı 11.824.350 adi, nama yazılı hisseydi. 19.06.2008 tarihinde düzenlenene Şirket Hissedarları Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan karardan sonra, ödenmemiş hisseler her biri 0,33 € nominal değere sahip 23.648.700 adet adi, nama yazılı hisse olmuştur. Olağan Genel Kurul, 11.06.2014 tarihinde hisse senedi ihraç primlerinin yaklaşık olarak 3,1 milyon euro tutarındaki kısmının sermayeye çevrilmesiyle hisse senedi sermayesinin artırılmasına karar vermiştir, böylece her bir hisse senedinin nominal değeri 0,13 euro artmıştır. Aynı zamanda, hisse sermayesini indirmeye ve nominal değeri 0,11 euro düşürerek hissedarlara yaklaşık 2,6 milyon euro kar payı ödemeye karar vermiştir. Böylece, hisse senedi sermayesi her biri 0,35 euro nominal değere sahip 23.648.700 adet hisse senedine bölünmüş olarak 8.277.045 euro olmuştur.

Close

Ask for a Quote

Terms of Use
Terms of Use