Kullanım koşulları

Kullanım koşulları

I. Genel Bilgiler

www.kleemannlifts.com adresinden erişilen web sitesi (‘Web sitesi’ olarak anılacaktır) kullanıcıların kişisel bilgiler edinmeleri içindir. Bu Web sitesine erişim ve sitenin kullanımı aşağıda açıklanan ayrıntılı “kullanım koşullarına” ve geçerli yasalara ve/veya yönetmeliklere tabidir. Bu web sitesiyle bağlantı kurarak, bu koşulları kısıtlamasız ve koşulsuz olarak kabul etmiş olursunuz. Sitemizdeki bilgilerin doğru, eksiksiz ve güncel olmasını sağlamaya çalışıyoruz. Ancak, bu siteyi kullanırken, siteyi ilk kullandığınız andan itibaren geçerli olmak üzere, Koşul ve Şartlara bağlı kalmayı kabul etmiş olursunuz.

Bu Web sitesinin sahibi, Web sitesinde açıklanan içerik, ürünler ve hizmetler üzerinde değişiklik yapma hakkının yanında, önceden bildirimde bulunmadan bu kullanma koşullarını değiştirme veya güncelleme hakkını da saklı tutar. Bu türden herhangi bir değişiklik kullanıcılar için bağlayıcı olacaktır, kullanıcıların Web sitesi için geçerli kullanım koşullarına başvurmaları gerekir. Kullanma Koşulları Yunanistan Yasalarına tabidir. Açıkça ifade edilmesi gerekirse, bu Koşullar Yunanistan Yasaları 2239/1994, 4072/2012, 1733/1987, 146/1914, 2472/1997 ve 3471/2006, 2121/1993’e göre yönetilir. Yunan ve Avrupa Hukuku ile ilgili belirli yasal ayrıntılar aşağıda verilmiştir.

Bu web sitesinin sergilenen asansörlerin versiyonları ve teknik özellikleri ve aynı zamanda hizmetlerimiz hakkında genel bilgiler sağladığı tanımlanmıştır. Bu web sitesinin amacının şirketimiz ve ürünlerimiz/hizmetlerimiz hakkında genel bilgiler sunarak size kolaylık sağlamak olduğunu anlamanız ve kabul etmeniz gerekir.

Bu Web sitesinin bir çevrimiçi satın alma seçeneği tanımadığını, yani herhangi bir türden bir ürün veya hizmet satın almak için yetkili temsilcilerimizden biriyle iletişime geçmeye karar verdiğinizde, asansörlerimiz veya hizmetlerimizle ilgili olarak nihai satın alma seçiminizin sadece Web sitemizde görüntülenen özelliklere dayanmayacağını, ama daha çok yetkili temsilcilerimizle görüşmeniz ve anlaşmaya varmanızla birlikte ürünlerimiz ve/veya hizmetlerimiz hakkında kişisel değerlendirmenize dayanacağını anlıyor ve kabul ediyorsunuz.

Bu web sitesi Kilkis Industrial Area, PO Box 25, Post Code 61 100, Kilkis, Yunanistan adresinde mukim  Kleemann Hellas SA’ya aittir.

II. Ürün ve Hizmetler

Kleemann SA bu web sitesinde bulunan bilgilerin doğru olmasını sağlamak için her tür çabayı göstermiştir. Kleemann SA asansörlerinin teknik özelliklerini, tasarımını ve üretimini iyileştirmek için sürekli olarak yeni yollar aramaktadır ve sürekli olarak değişiklikler gerçekleştirilmektedir. Ürünlerin ve teknik özelliklerinin güncel olmasını sağlamak için her tür çaba gösterilmişse de, bu site Kleemann ürünleri ve hizmetleri için yanılgısız bir rehber olarak değerlendirilmemelidir, ayrıca belirli bir asansör satışı için yapılan bir teklifi de oluşturmamaktadır.

Web sitesinin sayfalarında görüntülenen bilgiler ve çizimler, sayfaların yüklendiği veya güncellendiği tarihte mevcut olan teknik özellikleri temel almaktadır. Sürekli ürün geliştirme politikası nedeniyle, teknik özellikler, ekipman, seçenekler ve asansörler herhangi bir anda değişebilir. Mevcut teknoloji renklerin doğru temsiline izin vermediğinden, renkler doğru şekilde gösterilmemiş olabilir. Ekipman, seçenekler ve aksesuarlarla birlikte Web sitesinde sunulan modeller ve/veya versiyonlar Yunanistan’da dağıtıma sunulanlardır. Bunlar ülkeden ülkeye değişebilir, dünya çapında mevcut olmayabilir veya belirli bir ülkede kullanımları için onaylanmamış olabilir. Web sitesinde görüntülenen bilgiler her durumda genel bilgilerdir ve sözleşme açısından bağlayıcı değillerdir.

Sitedeki bilgiler, ayrıntılar ve açıklamaların son güncelleme tarihinde doğru olması için her tür çaba gösterilmiştir. Herhangi bir yanlış anlamadan kaçınmak için sipariş vermeden önce asansörün teknik özelliklerini Kleemann ticari temsilcisi ile görüşmeniz tavsiye edilir.

III. Fikri Mülkiyet Hakları

Web sitesinin sahibi, kullanıcıyı, Web sitesinin içeriğinin ve buna ek olarak haber bülteni içeriğinin çoğunluğunun:
-ister fotoğraf, ister makale, tasarım, animasyonlu sekans veya dijital ses veya video formatında kayıtlar şeklinde olsun telif hakkı ile korunduğu
-ve/veya özellikle Web sitesinde gösterilen asansörler bakımından, tasarım ve modelleri konu alan yasalar tarafından korunduğu,
-Web sitesinde gösterilen tüm asansör modeli markalarıyla birlikte ticari marka yasası, Kleemann ticari markaları ve/veya logosu ile korunduğu hakkında uyarmaktadır. Korunan içeriği sahibi Kleemann Hellas SA, bağlı şirketleri ve Web sitesinin sahibi tarafından bu içeriği Web sitesinde kullanma izni verilen üçüncü taraflardır.

Kleemann ticari markalarının ve/veya logolarını ve Web sitesinde gösterilen asansör modellerinin, ister kısmi olarak, ister bütünüyle, ne şekilde ve hangi yöntemle (kağıt baskı, dijital, vs.) olursa olsun, çoğaltılması, gösterilmesi, kullanılması, uyarlanması, değiştirilmesi, başka bir yayına dahil edilmesi, çevrilmesi veya pazarlanması, Kleemann SA tarafından önceden yazılı olarak onaylanmadıkça yasaktır. Diğer tüm durumlarda, bu tür bir kullanım telif haklarının ve/veya tasarım ve modeller ve/veya ticari markalarla ilgili hakların ihlali olarak kabul edilecektir, telif haklarının ihlal edilmesi durumunda 2121/1993 numaralı Yunan Yasası madde 66’da belirtildiği gibi beş (5) yıl hapis cezası ve 29.347 euro para cezası ile cezalandırılması mümkündür. Kleemann SA, Yunan Yasaları 2239/1994, 4072/2012, 1733/1987, 146/1914’te belirtildiği gibi telif haklarının ve ticari markaların ihlal edilmesi durumunda tazminat veya başka herhangi bir yasal eylem için başvurma hakkını saklı tutar.

Web sitesinde gösterilen yazılım ticari markaları ve logoları ilgili yazılım şirketlerine aittir ve bu şirketlerin önceden yazılı izni olmadan kullanılamaz. Bu ticari markalar, bu kullanma koşullarında özellikle ismi belirtilen yazılımları içerse de, zorunlu olarak bu yazılımlarla sınırlı değildir.

Bu yazılım telif hakları ile korunmaktadır ve bir lisans sözleşmesini varlığını göstermektedir. Yetkisiz şekilde kullanılması telif hakkı ihlali oluşturur.

IV. Hipermetin Bağlantıları

Web sitesine herhangi bir hipermetin bağlantısı oluşturulması için Kleemann SA’nın önceden yazılı izninin alınması gerekir Kleemann SA, Web sitesinin hipermetin bağlantıları veya başka herhangi bir bağlantı ile bağlandığı web sitelerinde sunulan içerik veya ürün ve hizmetler konusunda hiç bir yükümlülüğe sahip değildir. Kleemann SA bu site veya bu siteden bağlantı verilebilecek herhangi bir dış site hakkında taahhütte bulunmaz, garanti vermez, onaylama sağlamaz veya bu sitelerle ilgili olarak sorumlu tutulamaz. Bu sitedeki bir bağlantıya tıklayarak ziyaret edeceğiniz herhangi bir dış site Kleemann'ın kontrolü dışındadır ve bu siteleri ziyaret etmek tamamen sizin sorumluluğunuzdadır.

V. Yasal Uyarı

Web sitesini kullanmanızdan doğan riskler tümüyle size aittir. Kleemann SA ve bağlı şirketleri, bu Web sitesinin ve ilgili web sitelerinin kullanılmasından doğan ve kullanılmasıyla bağlantılı olarak ortaya çıkan, maddi kayıplar, veri kaybı veya mali kayıplar dahil olmak üzere hiçbir doğrudan veya dolaylı kayıp veya zarardan yükümlü değildir.
Web sitesinde gösterilen bazı ürün veya hizmetlerin belirli ülkelerde özel düzenlemelere veya kısıtlamalara ve/veya yasaklara tabi olabileceğini unutmamanız gerekir.
Web sitesinde gösterilen borsa verileri Athens Exchange Group tarafından sağlanmaktadır ve sadece bilgi amacıyla www.helex.gr tarafından dağıtılmaktadır. Bu veriler hiçbir koşul altında anında işlem gerçekleştirmek amacıyla kullanılmamalıdır. Herhangi bir işlem yapmadan önce finansal aracı kurumunuza danışmanınızı öneririz. Geçmişteki performans hiçbir zaman gelecekteki performans için bir kanıt oluşturamaz, Kleemann SA hiçbir koşul altında bu veriler ve bilgilerden çıkarılabilecek herhangi bir kullanım için sorumlu tutulamaz.

VI. Kullanıcının Sorumluluğu

Yasal haklarınız saklı kalmak koşuluyla, site ve içindeki tüm bilgiler, metinler, isimler, görüntüler, resimler, logolar, bağlantılar ve simgeler ve diğer materyaller (sınırlama olmaksızın) ‘OLDUĞU GİBİ’ ve açık veya zımni bir temsil garantisi veya onayı olmadan ‘OLDUĞU ŞEKİLDE’ sağlanmaktadır. Bu web sitesindeki bilgiler, teknik özellikler ve renkler pazardan pazara değişebilir ve önceden bildirimde bulunmadan üzerlerinde değişiklik yapılabilir. Bazı asansörler opsiyonel ekipmanlarla birlikte gösterilmiştir. Ürünlerin mevcut olup olmadığını öğrenmek için lütfen Kleemann ticari temsilcisine başvurun. Özellikle, bu sitede sunulan bilgilerin doğru veya eksiksiz oldukları garanti veya taahhüt edilmemektedir, ayrıca bu sitenin kullanılmasının kesintisiz veya hatasız olacağı ve sunucularında virüs veya hatalar olmayacağı garanti edilmemektedir.

Web sitesinin kullanıcıları bu kullanım koşullarına uymayı kabul etmeli ve Web sitesini kendi sorumlulukları altında kullanmalıdır. Kullanıcıların, sadece Web sitesine başvurarak bu kullanım koşullarına uymayı kabul ettikleri kabul edilmektedir. Bu Web sitesine başvurulması otomatik olarak bu kullanım koşullarının en yeni versiyonun kabul edildiği anlamına gelir. Kleemann SA bu Web sitesinin ve ilgili web sitelerinin kullanılmasından doğan ve kullanılmasıyla bağlantılı olarak ortaya çıkan herhangi bir kayıpla ilgili yükümlülük sahibi olmayacaktır. Kullanıcıların teknik ekipmanlarını virüslere ve/veya dolandırıcılık yöntemlerine karşı korumaları  gerekmektedir, Kleemann SA bu konuda hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Kleemann hiçbir şekilde hiçbir kimseye karşı bu sitede bulunan bilgilerin veya sitede gösterilen ürünlerin kullanılmasından doğan herhangi bir hasar veya kayıp nedeniyle yükümlü olmayacaktır, buna, bir sınırlama olmaksızın, dolaylı ve bağlı zararlar veya sitenin kullanımından doğan veya bununla bağlantılı olarak ortaya çıkan, bir sözleşmenin ihlaline, ihmale veya başka bir haksız fiile verilerin veya çıkarların kullanılmasından veya kullanılamamasından kaynaklanan her tür hasar dahildir. Bu Kullanım Koşullarındaki başka herhangi bir koşuldan bağımsız olarak, Kleemann bu sitenin işlevi veya çalışır durumda olması ile ilgili taleplerden dolayı yükümlü tutulamaz.

VII. Geçerli Yasalar ve Yetkili Mahkemeler

Bu Kullanım Koşulları Yunan Yasalarına göre yürütülecek ve yorumlanacaktır.  Bu konuda yaşanacak anlaşmazlıklar sadece Yunanistan'ın Selanik kentindeki mahkemelerin yetki alanına tabi olacaktır.

Bu Koşullardan birinin bu koşulların yürürlükte olması beklenen herhangi bir eyalet veya ülkenin yasalarına göre hukuksuz, geçersiz veya yürütülemez olduğu belirlenirse, bu maddeden ayrılacak ve silinecektir. Diğer tüm Kullanım Koşulları tamamıyla yürürlükte olmaya ve bağlayıcı ve uygulanabilir olmaya devam edecektir. Kleemann SA değişiklikleri çevrimiçi olarak yayınlayarak, herhangi bir anda bu Kullanım Koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar.

Bu Koşulları tamamıyla kabul etmiyorsanız, bu web sitesini kullanmayı derhal durdurmanız gerekir.

Close

Ask for a Quote

Terms of Use
Terms of Use