Normele și reglementările interne ale operațiilor

Regulamentul intern de proceduri include structura de organizare a companiei, sistemul de Management de Risc și de Audit Intern, principiile de operare cheie, responsabilitățile membrilor Consiliului de Administrație, politici și proceduri, recrutarea managerilor și procedurile de evaluare a performanței și regulile de guvernare ale tranzacțiilor dintre părțile asociate.

Organigrama este aprobată de Consiliului de Administrație și este revizuită anual la inițiativa Consiliului de Administrație, astfel încât respectă practicile corporatiste curente cât și legile în vigoare.

În caz de orice schimbare în conformitate cu Regulamentul de Ordine Interioară KLEEMANN, ar trebui corectat în conformimtate.

Orice revizuire a Regulamentului de Ordine Interioară trebuie aprobată de Consiliului de Administrație.

Distribuirea Regulamentului de Ordine Interioară este controlată.

Close

Ask for a Quote

Terms of Use
Terms of Use