Marketplace

Piața

Noi avem o filozofie concentrată pe client, al cărei scop este standardul de aur – livrarea de produse de cea mai bună calitate cu un serviciu rapid, de primă mână în fiecare etapă.

Piața

Concentrarea pe client

La KLEEMANN, clienții nostri reprezintă centrul activităților noastre. Noi am adoptat proceduri flexibile pentru maximizarea satisfacției clienților, în timp ce rămânem credincioși valorilor noastre principale: inovarea și experiența oferită clientului. KLEEMANN este devotată asigurării produselor de calitate mare, un serviciu pentru clienți flexibil și un suport tehnic permanent. Din acest motiv, noi asigurăm seminarii privind suportul tehnic pentru personalul tehnic al clienților nostri, pregătindu-i pentru instalarea, operarea și întreținerea lifturilor noastre, atât în teorie cât și în practică. De asemenea, organizăm seminarii speciale privind regulamentele de securitate și sesiuni de informare privind dezvoltarea internațională din industrie. Mai concret, KLEEMANN:

  • Organizează sesiuni de pregătire a clienților de șase ori pe an, pentru trasfer de know-how.
  • ridică gradul de conștientizare și integrează linii directoare pentru îmbunătățirea serviciilor oferite persoanelor cu dizabilități sau nevoi speciale.
  • Investește în cercetare în anticiparea progresului din industrie.
  • Organizează sondaje pentru a înțelege mai bine nevoile clientului.

Calitate excepțională

Calitatea mare a produselor este generată de și este completă în Politica pentru Calitate și Strategie a companiei KLEEMANN. Efectuăm controale sistematice de calitate și eficiență în toate etapele procesului de producție, folosind măsuri adecvate. În colaborare cu personalul calificat, noi răspundem cererilor clienților. Aplicăm sistemul de management pentru asigurarea calității pe baza cerințele ISO 9001:2008 și pe sistemul de gestionare a plângerilor privind satisfacerea clienților conform ISO 10002:2004. Controlul de calitate este efectuat în toate etapele de producției, pentru a menține un control de calitate 100% a subsistemelor și componentelor lifturilor.

Calitatea producției noastre și siguranța clienților, instalatorilor și utilizatorilor finali sunt o prioritate pentru KLEEMANN. Toate produsele sunt certificate cu marcajul CE și certificatele de examinare respective. KLEEMANN aderă la standardele de siguranță europene ΕΝ 81-1 și ΕΝ 81-2 pentru construirea lifturilor de mărfuri și pasageri. Din septembrie 2017, standardele de siguranță pentru lifturi au fost înlocuite cu EN 81-20, care definește cerințele tehnice pentru construire, și EN 81-50 care definește reglementările privitoare la design, specificații și testarea componentelor liftului.

Certificare

 

Producție

Cercetare&

Dezvoltare

Idei dezvoltare producție

KLEEMANN investește în cercetare și dezvoltarea produselor și serviciilor, rămânând devotată unei creșteri constante bazată pe inovare. Noi avem legături cu instituții de învătământ superior pentru a promova practici bune, a fi tot timpul bine informați privitor la proiectele de inovare și pentru a face schimb de informații cu generațiile viitoare.

 

Instituțiile de învățământ superior cu care colaborează KLEEMANN sunt:

  • Universitatea Aristotel din Thessaloniki
  • Universitatea Democritus din Thrace
  • Universitatea din Macedonia de Vest
  • Institutul pentru Tehnologia Educației din Lamia

Furnizori – Relații de încredere și cooperare

KLEEMANN acceptă materii prime de calitate înaltă și managementul nostru pentru licitații publice urmează o anumită procedură, asigurând transparență și obiectivitate. Noi ne alegem furnizorii nostri cu atenție și colaborările noastre de lungă durată cu ei sunt cruciale pentru succesul nostru. Prin promovarea dialogului cu partenerii noștri, stabilim relații solide și ne identificăm propriile nevoi, operând pe piață prin respect, transparență, coerență și corectitudine.

Rețele și organizații

KLEEMANN se mândrește cu prezența sa activă în cadrul rețelelor naționale și internaționale, cât și în cadrul diferitelor asociații din industrie. Prin intermediul acestor rețele, KLEEMANN se angajează împreună cu specialiștii din industrie să promoveze inovația tehnologică privind siguranța lifturilor și a componentelor lifturilor, cât și în ceea ce privește economisirea energiei.

Guvernanța corporatistă

KLEEMANN a adoptat un set de principii și practici bune pentru a asigura calitatea performanței și cel mai bun interes al acționarilor.

Noi promovăm practicile cele mai bune în cadrul guvernanței corporatiste, în timp ce respectăm măsurile de precauție. Menținem conformitatea cu regulamentele și reglementările statutare și cerințele guvernanței corporatiste aplicabile. KLEEMANN a adoptat de bună voie Codul de Guvernare Corporatistă Elen, creat de Consiliul Elen pentru Guvernanță Corporatistă (Consiliul HCG), cu toate discrepanțele raportate în Declarația Financiară Anuală a companiei.

Toți acționarii sunt informați corespunzător printr-un sistem de guvernanță corporatistă intern care include corpuri de management care au cu responsabilități clare, un sistem de control eficient și managementul riscului.

Close

Ask for a Quote

Terms of Use
Terms of Use