Συμμετέχει στο ερευνητικό έργο COMPOSITION, με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση