Αιτιολογημένη Γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας «ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ (KLEEMANN HELLAS) Α.Β.Ε.Ε.» Σχετικα με την Υποχρεωτική Δημόσια Πρόταση της Εταιρείας «MCA ORBITAL GLOBAL HOLDINGS LTD»